1713-8 David Andersen

David ble døpt[i] 1 oktober 1713 og hadde da som fadre Else Davidsdatter, som bar det; Gunild Truelsdatter; Niels Knudsen; Andreas Dreyer; og Anders Smed – alle fra Sandefjord.
Faren var skredderen Anders Andersen.
David Larsens lillesøster, Maren, ble døpt[ii] 14 januar 1714. Fadrene var Johanne, Hans Lucasssens; Mari Nielsdatter; Hans Evensen [?]; Lars Pedersen; og Lars Poulsen.
Og, inntil videre, er dette alt som er kjent om David Andersen.

[ii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733