1713-6 Mons Frantzen Floor

Mons ble døpt[i] 8 september. Fadrene Johanne Knudsdaatter, Sr. Hans Lucassens den yngre; Maren Villumsdatter Oddefield; Jonas Due; Knud Braad; og Jørgen Christensen – alle efter alle solemerker fra Sandefjord, og alle fra det øverste sjiktet av samfunnet.
Faren var Frantz Floor i Sandefjord, nesten helt sikkert den samme som svigersønnen til presten Rosenvold som døde i 1708.
Om Frantz Floor og familien kan man lese hos Lorens Berg[ii], under Haukerød:
          «Torstein Mikkelssøn ca. 1657-88, er kanske danske, ialfald var hans første hustru fra Danmark. Han bodde på Søndre Haugerød, men drev også Nordre H. og Indlaget, en tid tilmed Natvall.
          Tosten var den første Haukerød-mand som det var noget tak i. Tidligere hadde bygdefolket anset jordlappene heroppe nærmest for skarve plasser, men Tosten vænte folk til at nævne Haukerød med respekt. Det var forresent den nye Raveien, anlagt i 1660-aarene, som ga det ytre vilkaar for gaardens ophøielse. Da den kom, begyndte Tosen nemlig med gjestgiveri.
          Hans regjeringstid kan deles  to avsnit – efter hans to hustruer. Først var han gift med Anne Kristensdatter, dansk, født i Tisted i Jylland. Hun døde barnløs vinteren 1673. I hendes levetid var det ikke saa rart med Tosten; han maatte bygsle alle jordstykkene, og ved skiftet sette boet bare til 50 daler netto. Men de hadde da 2 hester, 4 kuer, 2 stuter og 4 griser, og i skapet var det 6 sølvskeer og et sølvbæger med Tostens og Annes navn og Anno 1655 under.
          Saa egtet Tosten prestedatteren Anne Fransdatter Flor1, og hun maa ha hatt mynt, for nu ble det straks en anden sving. Tosten kjøpte jorden paa Søndre Haukerød av Kjell Erikssøn, klemte paa at bygge, stelle til hage, og rundt tun og hage satte han plankegard. Inde blev det rikelig med husutsyr, og endda hadde penger paa renter.
          Torstein Mikkelsøn døde høsten 1688, hen mot 80 aar. Han og Anne Fransdatter hadde to barn: 1. Abigael Torsteinsdatter, født 1675, død før 1698. Frans Torsteinssøn Flor, f. 1677, studerte teologi. Ordinert til prest 1703, blev kapellan hos sogneprest Rosenberg i Sandeherred, med hvis datter Else Rosenberg han var gift. Frans Flor blev sindssyk og døde i Kjøbenhavn 1718. Enken bodde paa Vindal, hvor to sønner var brukere.
          Utdrag af skiftet. Boets arvesum var 1080 daler.
  1. Jord: Søndre Haukerød og Natvall (nylig kjøpt).
  2. Kontanter og verdibrever til ca. 400 daler.
  3. 1. Framhus, klædd, tækt med taktstein, takst 80 daler (heri dagligstue med 4 vinduer og idelukt seng); kjøkken med 2 vinduer; spiskammers, sval, to buer; paa sydsiden tilbygd sengekammers med 3 vinduer og 2 senger; paa østsiden tilbygd ølkjelder. 2. Gjestestue, egen bygning pa nordsidenskorstein og 3 vinduer og tækt med bord, takst 16 daler. 3. Drengestue, bryggerhus, melkebu, kjone. 4. Uthus (det var laave, to lader, to stalder, fjøs).
1 Hun var datter av Frans Flor, sogneprest til Nøtterø 1634-54. Hendes Brødre var: 1. Peder Franssøn Flor, aftensangprest paa Strømsø 1676-92. 2. Ole Franssøn Flor, sogneprest til Gjerpen 1681-1700.»
Frans og Else hadde en sønn til, men han var antagelig født før 1709, for det er ikke spor efter ham i kirkebøkene før han trolover seg, 10 juli 1743, med Berthe Christensdatter. Som kausjonister hadde de Guttorm Knudsen og Jens Andersen, begge fra Sandefjord. Vielsen[iii] fant sted 26 oktober samme år.
Når Frans forlot Sandefjord er ikke kjent, men ifølge Lorens Berg[iv] flyttet konen Else til sin svigermor Barbara Rosenberg på Vindal, om dette falt sammen med at Frans ble gal og døde, eller om de to begivenhetene var uavhengige er ikke kjent.
«Barbro Sal. H. Mogens Rosenb. Gammel  81. Aar 7.. 3.. 2.. » døde høsten 1736 og ble begravet[v] 8 oktober det året. Det ble ringt for henne.
Fortsatt ifølge Lorens Berg[vi], overtok Barbros sønn Kristoffer en del av Vindal og brukte den delen fra 1736 til 1757. Den andre delen ble overtatt av sønnesønnen Torstein Franssøn, som drev der 1736-65.
Hva Mons gjorde er ikke kjent. Moren hans, Else Mogensdatter Rosenberg, Sal. Hr. Frantz Flors, døde på Windahl 2 mai 1750, litt over 73 år gammel. Hun ble begravet[vii] 7 mai.
Mons overtok efter onkelen Kristoffer på det ene bruket da Kristoffer døde, litt over 71 år gammel, 14 februar 1757. Han ble begravet[viii] 19 februar.
Syv år senere, da han var 51 år gammel, giftet Mons – eller Mogens – seg. Han trolovet seg 16 juni 1764 med Marthe Ellevsdatter. Kausjonistene var Ole Michelsen Helgerød og Hans Hansen Huwigen. Vielsen[ix] fant sted 18 august samme år.
Det ble visst ikke noen barn av dette ekteskapet, og efter et kvart århundrede døde Mogens Franzen Windahl, 84 år gammel, han ble begravet[x] 28 januar 1798.
Da hadde en yngre mann, Karl Nilssøn, overtatt bruket[xi], det skjedde i 1795.
Når det skjedde er ikke kjent, men i 1801[xii] finner man enken på Langeby, hos sin nevø Kristoffer Tostesen.
Omkring to måneder senere døde Marte Ellefsdatter Windal, 67 år gammel. Hun ble begravet[xiii] 3 mai 1801.

[i] http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-25
[ii] Lorens Berg, «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold»; Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; p
[iii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 155
[iv] Lorens Berg, «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold»; Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; p578, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 202
[vi] Lorens Berg, «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold»; Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; p578, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 222
[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 231
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650641
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 231
[x] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 84
[xi] Lorens Berg, «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold»; Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; p578, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[xii] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058296001893
[xiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 191