1713-12 Uldericha Antonetta Hausman

Uldericha Antonette – det er skrevet på mange vis – er av et opphav som ser ut til å være kjent, men der førstehåndskildene ikke er lett tilgjengelige. Hun blir oftest oppgitt[i] å være datter av Friederich Hausmann, toller i Ribe i Danmark – landets eldste by. Hausmann var, ifølge samme kilder, gift med Anne Margrethe Nofocken.
Han var født omkring 1649 og hadde røtter i Schleswig-Holstein, der hans far Daniel kom fra, mens Friderichs mor var Margrethe Pape, Friherrinne av Løvendal: dette var lavadel, og representerte det man i moderne tid ville kalle «møblerte hjem». Daniel amtmann i Segeberg i Holstein. Gift med Margrethe von Pape, stefar til Ulrik Fredrik Gyldenløve – sier Lokalhistoriewiki[ii]
Friederich og Anna Margrethe hadde minst tre barn: Margrethe Sophie, født 12 juni 1675 i Segeberg i Schleswig Holstein, Anne Hedewig som var født efter henne, og Ulrikke Antoinette, som kom til verden omkring 1782 – gjetningsvis i Ribe, der det ikke er kirkebøker før i 1685.
Den websiden som er referert til ovenfor har også opplysninger[iii] om Ulrikkes ekteskap og barn, og forteller at hun ble gift i på Bragernes – hvordan hun nå enn havnet der.
Og det er ved denne anledning at hun dukker opp i kildene: man finner henne igjen 8 juni 1700, da ble hun viet[iv] til Hr Jacob Christophersen Stockflet i Bragernes kirke. Efter innførselen er det føyet til «NH» – men hva, om noe, det betyr er ikke avdekket.
På webside listes det syv barn av ekteparet Stockflet/Hausmann: de fire første født i Tjølling der Stockflet var blitt sogneprest[v] 28 juli 1699, efter Hr Erik Pedersen Bugge, som døde i embedet.
Barna var:
  • Anna Margrethe, f. 1701, Tjølling, d. 1701, Tjølling
  • Antoinette Augusta, f. 1702, Tjølling, d. 15 mars 1780, Tjølling
  • Ulrik Ferdinand, f. 1706, Tjølling, d. 7 aug. 1737, Tjølling
  • Frederik Hausmann, f. 1708, Tjølling, d. jun. 1710, Sandeherred
  • Christopher Nicolai, f. september 1709, Sandeherred, d. 12 mars 1737, Tjølling
  • Frederik Hausmann, f. august 1711, Sandeherred, d. efter 1714
  • Hermana Margrethe, f. juli 1713, Sandeherred, d. mai 1791
Ane Magrete ble født på Prestegården i i Tjølling og døpt[vi] i kirken der 2 juni 1701. Fadrene hennes var [NN] Grønvold; Byfoged Clem: Pedersen; Ane Hedevig; Fogden Johan Hansens Hustrue Anne Catrine; og Magister Bugge.
Neste gang var det også en datter, Antonetta Augusta ble døpt[vii] 5 søndag efter trefoldighet i 1702, 16 juli dette året[viii]. Fadrene var Hr Vright; Christ: [NN]; Oberinspecteur Böhme; Byfoged [NN]s Hustru; [NN] Grønvolds Kone.
Første sønn og tredje barn fulgte nesten fire år senere da Uldrich Ferdinand ble døpt[ix] 3 mars 1706. Denne gangen var fadrene Hr Rosings Kone; Oberinsp. Böhmes Kone; [NN] [NN]; Forvalter Thurressøn; og Gierdt [NN].
To år senere døde Sognepresten i Sandeherred, og som forventet ble Stockflet hans efterfølger. Det forteller Lorens Berg[x] om:
 «     8. Jacob Kristofferssøn Stockfleth 1708-17, prestesøn fra Stange (Hedemarken), først prest i Tjølling 1699-1708, men fik av Gyldenløve ventebrev på Sandeherred. Han døde 28 okt. 1717, 44 aar. Gift først med Ulrikka Antonetta hausmann, datter av Oberst Fredrik Hausmann; hun døde 1714, 32 aar … Efter første hustru kjender vi flere barn: sønnene Herman, Fredrik, Ulrik og Kristoffer, hvorav de to siste døde ugifte i Tjølling 1737, og en datter Antonetta Augusta som egtet Tjøllingpresten Jonas Scheen.»
Stockflet var Sogneprest til Sandeherred[xi] fra 7 november 1708, og da familien flyttet hadde de med seg også sønnen Fredrik. Han var blitt døpt[xii] i Tjølling 2 januar samme år. Fadrene var
Andre [?] Verner; Ane Magrethe Stockflet; Sr Jens Hansen Hoff; Søren [NN]; og Ole larsen Schierven.
Den første høsten i det nye kallet, 26 september 1709, ble Christopher Nicolai døpt[xiii] i Sandeherreds kirke. Fadrene ble Friderich Grüners Hustrue Anna Hedevig som bar barnet; Else, Hr Frantz Floors; Anne Christine Rosenberg; Alexander Mørch, Sandefjord; Peder Christensen, Sandefjord; Mr: Jan Jacob, en Flensburger Kiøbmand.
Året efter var det tristere ting som skjedde, for da døde Friderich 2 ½ år gammel. Han ble begravet[xiv] 6 juni 1710.
I 1711, et drøyt år efter dette, ble nok et guttebarn født på prestegården. Han fikk sin avdøde brors navn, Friderich Hausman, da han ble døpt[xv] 24 august det året. Fadrene var Johanne Knudsdatter, som bar det, Sandefjord; Helvig Willumsdatter, Sandefjord; Johanne Marie Rasch, Sandefjord; Simen Oddefield Visiteur, Sandefjord; og Michel Pedersen, Sandefjord.
Hermana Margrete kom til verden sommeren 1713 og ble døpt[xvi] 27 juli det året. Da fikk hun som fadre Fru Birgitte Hornæs, Hr Capitaine Hacks, som bar det; Hr Simon Ørtleins Kiæriste, Demlle Anne Willumsdatter Wig af Sandefjord; Leutenant Hoff       ; Leutenant Noer; og Leutenant Been.
Det kan tenkes at dette var en spesielt vanskelig fødsel, og at Ulrikke hadde tatt skade av den, eller det kan ha vært en ondartet forkjølelse – ingen kan vite – men hun døde bare 32 år gammel og ble begravet[xvii] 15 januar 1714, såvidt under seks måneder efter at Hermana kom til verden.
Jacob Stockflet giftet seg på ny, men gikk selv bort forholdsvis ung i 1719. han ble begravet[xviii] 6 november det året.

[v] Bastian Svendsen/Nors Slektshistorisk Forening: Prestearkivet mikrofilm 1-2, p 274/342 i den elektroniske utgaven tilgjengelig ved http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_2/index.html
[x] Lorens Berg, «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold», Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; p 128, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[xi] Bastian Svendsen/Nors Slektshistorisk Forening: Prestearkivet mikrofilm 1-2, p 189/342 i den elektroniske utgaven tilgjengelig ved http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_2/index.html
[xvi] http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-25