1713-10 Helge Iversdatter

Helge blir sagt å være 64 år gammel ved sin død 6 september 1745. Begravelsen[i] fant sted 10 samme måned.
Selv om man kan mistenke aldersangivelsen med hensyn til nøyaktighet er det naturlig å se den som bekreftelse på at hun kom til verden før 1709, og dermed ikke er nevnt i noen eksisterende kirkebøker.
Hun var sansynligvis ikke fra Sandefjord, opprinnelig. Denne påstanden bygger på at det efter farsnavnet, i forbindelse med at hun trolover seg, er nevnt et gårdsnavn som ennå ikke er tydet.
Helge trolovet[ii] seg 7 februar 1713 med en ganske sikkert ganske mye yngre Jacob Nielsen[iii],  7 februar 1713. Han var født i midten av 1790-årene, mens hun kanske sikkert var 30 eller over.Som «Forløftningsmænd» hadde de Anders Dreyer og Anders Smed i Sandefjord. Vielsen[iv] fant sted tre uker senere, 28 februar.
Første barn kom til verden og fikk navnet Jacob da han ble døpt[v] 26 oktober 1713. Som fadre hadde han “Min Hustru”; Anne Pedersdatter [?], Hr Hans Evensens [?] Quinde; Anders Andersen; Anders Dreyer; og Olaus Mørch. «Min Hustru» må være sogneprestens kone; han var på denne tiden Jacob Stockfleth, og hans første hustru – som dette er – het Ulriche Antonette Hausmann.
Neste barn var en pike. Helvig ble døpt[vi] 21 september 1715. Fadrene var Helvig, Michel Hansens; Elen, hans Noldtis Quinde; Gunnild Skravestad; Claus Oubye; og Anders Smed.
Tredjemann var også en pike – Daarthes dåp[vii] fant sted Quadragesima eller Invocavit, det er første søndag i faste eller 14 februar 1717. For henne valgte foreldrene fadrene M: Anne Sophie, Ole Rasmussens; Inger Hansdatter, Claus Nielsens Hustru; Karen Nielsdatter; Ingvold Biørnsen; og Bendt Skrædder.
Et par år senere døde Jacob. Han ble begravet[viii] en lørdag, det var Marimesse om Våren eller Maria Budskapsdag, 25 mars 1719. Presten var litt uglad: «… begrafen Iacob Sadelmager, og for ham ringet, men ej betalet».
Det ser ikke ut til at Helge giftet seg påny; og så døde hun altså i 1745.

[i] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 215
[ii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[iii] 1713-9 Jacob Nielsen
[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733