1712-6 Dorthe Tostensdatter

Dorthe var fra Sandefjord, og hun ble døpt[i] 1 november – alle helgens dag – 1712. Fadrene var Sofie Elen Standal [?], som bar det; Berte Braad; Anders Smed; [NN] [NN]; og Sidtzil Hansdatter.

Faren var Tosten Anderssen. I løpet av de neste 14 årene ble det døpt – i Sandeherred – flere barn hvis far heter Tosten; seks er avkom av Tosten Franzen og hans kone, Berthe Christensdatter, og ikke av interesse her. I ett tilfelle er barnefaren uten farsnavn, i et annet kalt Andersen, og to ganger «Muurmester». Siden det ikke er flere, antas det her at alle disse fire herrene er en og samme person.

Først ute var en pike. Mari ble døpt[ii] på dagen tre år efter sin søster, 1 november 1715. Denne gangen var fadrene Marte Kielberg; Kari Andersdatter Stub; Anne Røkla; Anders Smed; og Hans Solberg.

Tredje og fjerde kjente barn lot vente på seg, de var tvillinger og ble døpt[iii] først 24 april 1724. Anders og Sigur fikk fadrene Sidtzil Roan som bar det ene; Marte Riulsberg, som bar det andet; Berte, tienende hos Hans Lucassen; Hans Nold; Niels Bendtssøn; og Trugels Buegaarden.

Anders døde antagelig som liten, selv om det ikke er funnet noen begravelse, for neste fødsel – som ble fulgt av dåp[iv] 20 februar 1726 – var også tvillinger, og disse fikk navnene Anders og Ole. Fadrene var Martha, Lars Pieters; Sidzil Iansdatter; Anne Tolfsdatter, tienende hos Engvold Bjørnsen; Sigun Hansdatter; Anders Pedersen; Niels Nordlænding; Mathias Olsen; og Jens Andersen[v]. Det er denne gangen Tosten blir omtalt som «Muurmester»

Det kan ha vært flere barn, men i så tilfelle er disse ennå ikke funnet.

Dorthe giftet seg først som godt voksen, omkring 32 år gammel. Hennes tilkommende var Mickel Nielssen Bugaarden. De trolovet seg 13 august 1744, og som kausjonister hadde de Niels Guliksen i Prestegården og Tolf Nielsen Golie. Vielsen[vi] fant sted 20 oktober samme år.

Første barn var dødfødt[vii], en gutt. Dette skjedde 8 juni 1745. Foreldrene var bosatt i Bugården.

Året efter gikk det bedre, 1 juni, da kom Berthe til verden. Hun ble døpt[viii] Trefoldighets-søndag eller 5 juni 1746[ix]. Fadrene var Signe Nielsdatter Prestegaarden; Mari Tostensdatter Bugaarden; Niels Guliksen i Prestegaarden; Hans Iversen Bugaard; og Carl Torsen Bugaard.

Nok en datter, Gunnild[x], så dagens lys 12 og ble døpt[xi] juli 1748. Denne gang var fadrene Kirsti, Carl Bugaarden; Mari Tostensdatter Prestegaarden; Tolf Golie; Hans Iversen Prestegårds-Eje; og Gulik Sifridsen fra Prestegården.

I løpet av de følgende to årene flyttet familien fra Bugården til Vestre Virik, det var der de bodde da sønnen Niels[xii] meldte sin ankomst 12 september 1750. Da han ble døpt[xiii] 17 samme måned var fadrene Mari Gulik Ø. Wirichs; Ane-Kirstine Joensdatter Kjelberg; Tolf Golie; Hans Iversen Bugaarden; og Gulik Jensen V. Wirich.

Virik var visst ikke noe blivende sted, og enda to år senere, da Iver ble født 18 november 1752, bodde familien på Hjertnes. Iver ble døpt[xiv] 23 november og denne gangen valgte Dorthe og Mickel fadrene Mari Gulik Ø. Wirichs; Gunild Ericsdatter V. Hucherød; Skov-Rider [NN] Christian Schrader; Hans Iversen, Sandefjord; og Anders Tostensen Kjelberg.

Iver levet ikke opp. Han døde, litt over 8 uker gammel, 18 januar 1753 og ble begravet[xv] seks dager senere.

Thonette så dagens lys 30 desember 1753 og ble døpt[xvi] 5 januar 1754. Fadrene ble Anne Kirstine, Anders Kjelbergs; Gunild Ericsdatter Hucherød; Hans Iversen, Sandefjord; Gulik Sifridsen Ø. Wirich; og Niels Tolfsen Golie.

Nok en pike, Kari, kom til verden 27 september 1757. Da hun ble døpt[xvii] 2 oktober hadde hun som fadre Mari, Gulik Ø. Wirichs; Gunild Ericsdatter Hjertnæs; Anders Tostensen Kjelberg; Ole Tolfsen N. Hasle; og Anders Christophersen Hjertnæs.

Sistemann i denne søskenflokken var Ole. Han ble født 12 september 1758 og døpt[xviii] 17 samme måned. Fadrene hans var Mari, Gulik Ø. Wirichs; Magrete Pedersdatter Hjertnæs; Gulik Sifridsen [NN] Wirich; Ole Tolfsen N: Hasle; og An… . Hva presten hadde planlagt å skrive vites naturligvis ikke.

Hvor det ble av Dorthe eller alle sammen efter dette er ikke kjent. Dorthe og Mickel gikk antagelig begge bort før 1801, for det er ikke lykkes å finner dem i folketellingen av det året. Det er muligvis Mickel som er nevnt i en begravelse[xix] av 5 mai 1779 – Mickel Nielsen af Sandefjord hadde dødd 29 april – da han var 75 år gammel. Det ble ringt for ham.

Dorthe, derimot, forsvinner simpelthen av syne.


[i] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650306

[ii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650324

[iii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650363

[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650371

[v] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650372

[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 156

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650565

[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 32

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650440

[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 35

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650443

[ix] http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebKalender2.exe?aar=1746&mnd=6

[x] 44 Gunnild  Michelsdatter

[xi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 41

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650449

[xii] 234 Niels Mickelsen

[xiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 47

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650456

[xiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 54

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650463

[xv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 225

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650635

[xvi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 57

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650466

[xvii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 65

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650474

[xviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 70

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650479

[xix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 260

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650671