1712-4 Kirsten Larsdatter Braad

Kirsten var datter av Lars Braad. Hun ble døpt[i] 31 mai 1712 og fikk da fadrene Obj. Smed Braadis som bar det; Elen Svendsdatter som stod hos; Hans Salmager; Anders Smed; og Madz Hanssen.

Faren var Lars Braad i Sandefjord; hvem moren var er ikke kjent. Det er også uklart hva opphav Lars selv hadde, men gitt hennes eldre bror Tord fikk, er det slett ikke utenkelig at han er den Lars Tordsen som er nevnt i manntallet fra 1701[ii]. Denne Lars var 31 år og sønn av enken og strandsidderen Kirstj Larsdaatter. Det oppgis at han «Seyler fra Sandefjord». Han hadde flere brødre: Svend (28) «farer ligeledis»; Karl (23) «farer uden lands»; og Christopher (27) som «Fared i 7 Aar uden lands».

Samme år, et par måneder tidligere, som Tord ble døpt finner man en barnedåp[iii] der enken efter «Smed Braad» er fadder.

Tords tvillingsøster[iv] Line fikk fadrene Ellen, Svend Braads; Anne Pedersdatter [NN]; Maren til  Peter [?] Christenssen [?]; Anders Aanunsen [?]; og Carl Braad.

Kirsti kom ut i tjeneste, som så mange andre. I 1742/43 finner man henne, i forbindelse med arveoppgjøret[v] efter onkelen Svend Braad, som tjenestepike hos skredderen Iacob Pøt i Sandefjord. Søsteren Lene er hos skredder Iohannes Gresberg.

I samme skifte er det notert at Kirstis mor het Kari Sørensdatter.

Kirsten var godt voksen da hun giftet seg. Hennes tilkommende var Morten Andreassen Stub. De ble trolovet 27 april 1745 og hadde, som kausjonister, Jacob Andersen Pyt og Peder Olsen Smed. Vielsen[vi] fant sted 18 desember 1745.

Paret bosatte seg på Stub, og der bodde de da datteren Anne Maria ble født 19 februar 1746. Da hun ble døpt[vii] 22 samme måned var fadrene Jfr. Wiwike Kemler fra Præstegaarden; Jfr. Anne Margrete Nerup, Sandefjord; Alexander Andersen Mørch, Sandefjord; Lars Guttormsen, Sandefjord; og Niels Nielsen Thue.

Anne Maria fikk følge av en lillesøster, Kari Kirstine, som kom til verden 10 februar 1746. Da hun ble døpt[viii] 14 februar fikk hun fadrene J.Fr: Ulrica Kjelman; Berthe Maria Olsdatter; Christopher Nielsen Thue; Peder Ericssen Kjærringvig; og Christian Gjerdtsen fra Sandefjord.

Et tredje barn, lillebroren Andreas, så dagens lys 21 juli 1754 og ble døpt[ix] 25 den måneden. Som fadre hadde han Mad Pernelle, Christopher Weyers; J. Fr. Anne Johannesdatter Mørch; Msr. Jens Olsen Holch; Tor Hansen Tvetan; og Christen Pedersen – alle fra Sandefjord. Og, er det notert i forbindelse med dåpen barnets far er Morten Andersen Stub, «fra Sandefjord».

Familien er ikke med i manntallet for ekstraskatten i 1762, det vil si, for Sandefjord og Larviks del, men Kari er bosatt der i forbindelse med konfirmasjon[x] – 6 oktober 1765.

Og det er det som er funnet om Kirsten, så langt.


[i] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650304

[ii] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612277

[iii] http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-3

[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 1, 1709-1733

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650289

[v] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/27/pa00000000607729

[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 156

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650565

[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 34

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650442

[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 43

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650451

[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 58

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650467

[x] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 139

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650548