1712-2 Christen Andersen

Christen meldte sin ankomst tidsnok til å bli døpt[i] 17 januar 1712. Som fadre hadde han Marte, Anders Dreyers, som bar det; Sidtzil Houan; Jacob Muurmester; og Peder Olsen Snedker.

Christens far var Anders Vindal i Sandefjord, det er ikke sikkert det er tilfeldig at han er i byen i 1712, for det året, sier Lorens Berg[ii], endret regimet her seg: «Presteenken Barbra Rosenberg 1712-1736. Sogneprest Mogens Rosenberg var død 1708. Hustruen Barbra var datter av Hedrumpresten Kristoffer Trulssøn Knoph. Hun flyttet 1712 til Vindal hvor hun døde 1736».

Gutten fikk følge av en lillebror, Anders, som ble døpt[iii] 3 april 1715. Denne gangen var fadrene Marte Dreyers; Mari Børgesdatter Rønningen; Erik Niels Lensmand; og Peder Solberg.

I forbindelse med Anders’ dåp år det frem at farens, Anders, farsnavn var Olsen. Det fantes faktisk en Anders Olsen i Sandefjord i 1701[iv], men han var bare 8 år gammel – og skulle vel egentlig hatt tilhold på Vindal på den tiden, efter senere navn å dømme. Tre har riktig navn i Sandeherred, men en er så liten som to år, de to andre er, henholdsvis, 38 og 43 – ikke umulig men ikke så sannsynlige kandidater heller.

Det finnes adskillige barn med «Anders Olsen» som far, som kom til verden i Sandehered de følgende årene – for mange, faktisk, til at man kan gjette seg frem til hvem som er efterkommere av «vår mann».

Og dermed er det ikke mer å fortelle i forbindelse med Christen Andersen.


[i] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070426650301
[ii] Lorens Berg, «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold»; Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; p 578; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[iii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733