1712-1 Hans Eriksen

Hans ble nok født henimot slutten av 1711, for han er døpt[i] 4 januar 1712. Da fikk han fadrene Anniken Bøchman, som bar det     Else; Svend Braads Hustrue; Hans Hansen; Hendrich Villumsen; og Nils Knutsen

Hans’ far blir oppgitt å være Erik Andersen i Sandefjord. Denne Erik Andersen er, gjetningsvis, den samme som han som nevnes i mantallet av 1701[ii]; i dette plasseres han på Nedre Solberg, sønn av Anders Halvorssen, som er oppsitter, 61 år og enkemann. Erik var på denne tiden 32 år gammel og utenlands, han seilte vel – vil man tro. Han hadde en eldre bror, Lafve, som var 36 år gammel og dragon; og en yngre – Halvor – som var 15 og «Hieme».

Denne identifikasjonen henger godt sammen med hva Lorens Berg[iii] nevner under ett av brukene under Nedre Solberg:

«   Anders Halvorssøn 1663-1720, var fra Vestre Nes, blev 80 aar gammel. Han kom aldrig til at eie noget i bruket sit som indtil 1670 eides av Tunsberg-folk, saa av Lars Skjerven i Larvik, senere av hans arvinger. Omkr. 1705 blir endelig denne halvpart av gaarden opkjøpt av bønder, skyldfolk av Hans Torgersen på halvdel I, og efterhvert løste Hans Torgerssøns sønner til sig al skylden. Anders Halvorsen ledvde helt til 1720, da 80 aar gammel, men hadde paa slutten nok føderaad. Vist gift to ganger, men vi kjender ikke hustruernes navn og æt. Barn: 1. Halvor Anderssøn, se Øvre Solberg. 2. Erik, bodde i Sandefjord. 3. Halvor den yngre, paa Unneberg. 4. Berte, g.m. Fredrik Lunde i Hedrum. 5. Else, g.m. Søren Sverstad. 6. Mari, g.m. Hans Anderssøn Vaggestad».

Med det i mente, får man våge en spekulasjon videre: at den erik Andersen som ble far til Hans i 1710/1711 er den samme som en peson av samme navn, som får døpt sønnen Niels 7 januar 1720. Nå er, imidlertid, Erik ikke plassert i Sandefjord, men på Saltværket.

Lorens Berg nevner ett saltverk i sin bok om Sandeherred, under seksjonen om Skravestad. Der heter det, først, at Skravestad har «Underbruket Verket [som] har navnet sit av at det har været saltverk der[iv]».

Saltverket nevnes videre:

«Verket

     Stedet har navn av det engang var et lite saltkokeri her. Matriklen av 1723 taler om et «saltbrænderi» paa Skravestad, kirkeboken om et «saltverk». Fra 1729 har vi en takst over – – «bestaaende saltverk av tvende husbygninger, hver med 4 laft, og udi den venstre en skorsten, og udi den nordre en tørkeovn med tilhørende saltpande av staalbund, og halvten asken rujern og halvten smijern, item 16 saltkurver og en stor saltbøle, samt dertil hørende brygge og bolverk…». Saltverket var i slet tilstand, mestedelen forraatnet, takst bare 30 riksdaler[v]».

Hvorom allting er så kom altså Niels tilverden og ble døpt[vi], og ved den anledningen ble fadrene Peder Willumsen; Niels Andersen; Mari Beens; og Ingvolds Hustrue Ragnild – de ser ut som Sandefjords-folk, alle fire.

Den første sønnen, Hans, kan had dødd som liten eller som smågutt: nok en Hans så dagens lys tidlig i 1723 og ble døpt[vii] 2 februar det året. Da hadde han som fadre Helvig Gogstad, som bar det; Mari Willumsdatter i Pugstad; Monsr Paasche af Sandefjord; Peder Willumsen; og Jacob Larsen Skaagen.

Og noe mer er ikke funnet.


[i] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733,Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650302

[ii] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap; http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000611747

[iii] Lorens Berg, «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold»; Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; pp 263-264; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001

[iv] Lorens Berg, «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold»; Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; pp 468; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001

[v] Lorens Berg, «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold»; Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; pp 471; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001

[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650345

[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650357