1711-5 Anne Nielsdatter

Anne ble døpt[i] 9 februar 1711. Fadrene var Sønnøve, Jonas Dues Datter, som bar det; Helvig, Michel Hansens Hustrue; Maren Jørgensdatter; Hendrich Villumsen Oddefield; og Erich Andersen, Sandefjord.

Faren var åpenbart Niels – men han er ikke nevnt i kirkeboken, slik at det er vanskelig å antyde hvem han var. Fadrene – i det minste Jonas Due’s hustru og Hendrich Villumsen Oddefield, tilhørte de øvre lag av stedets befolkning, men øre ikke til helt på toppen.

Manntallet i 1701[ii] gir tre å velge mellom, men det kan ha vært noen som flyttet til steddet, også. De tre fra 1701 var Nils Janssen, den gang 14 år; skolmester Niels Bentzøn; og salmaker Niels Pederssen.

Og i mangel på videre opplysninger får vel Anne få hvile.