1711-4 Daarthe Sophia Alexandersdatter Mørch

Daarthe Sophia ble døpt[i] 1 desember 1711. Fadrene var ”min Hustrue, som bar det” – altså Sogneprest[ii] Jacob Stockfleth’s kone, Ulrica Antonetta Hausman – Anne Kristine [?] Rasch [?], ”som stod hos”; Hans Amundsen Gaakstad; Jørgen Gulliksen; og Peder Jacobsen fra Sandefjord.

Foreldrene var Alexander Knudsen Mørch, en skipper bosatt i Sandefjord og av dansk familie-opphav og en ellers ukjent nokså ukjent første kone, ifølge enkelte het hun Inger Boesdatter og var fra Undersboe ved Larvik. Disse to hadde, i 1701[iii], to sönner: Knud (7) og Claus (5 ½)

Efter konens död i 1707, igjen i henhold til Nermo[iv], giftet Alexander seg paa ny – denne gang med Anna Sophie Böchman. Dette ektskapet ble inngaatt omkring 1708[v], og resulterte i to overlevende barn: Johanne Catharine Alexandersdatter Mørch som kom til verden i 1709, og Johannes Alexandersen Mørch som saa dagens lys i 1710.

Nermo er en anelse ut av rytme her: Johanne Catharine ble döpt[vi] 1 mai 1710; fadrene var Johanne [NN], som bar barnet; Kirstie [NN] fra Buegaarden; Hr Skipper af Arndal [NN] Jakobsen; Anders [NN]; og M Mörch.

13 – eller 15 juni – 1709 var Alexander Mörch fadder i en daap[vii], faren het Lars et-eller-annet – Bilosönn: det ser ut til aa vare snakk om en datter, men skriften er utydelig. Han var fadder, igjen, da Christopher Nicolaj – ”min sön, og i henhold til en senere paaskrift, barn av Jakob Stockfleth og dennes hustru Ulriche – ble döpt[viii] 19 söndag efter trefoldighet i 1709.

Det er ikke lykkes aa finne daapen for Johannes, men i tillegg til de barna som nevnes av Nermo finner man Daarthe Sophie som ble döpt[ix] 1 desember 1711.

Dorothea Sophias far döde i 1712 i Sandefjord. Kirkeboken for Sandar registerer at han ble begravet[x] 23 mars dette aaret, 46 aar, 5 maaneder og 5 dager gammel.

Moren forble enke i fire år før hun giftet seg for annen gang, nå med Mr Ole Rasmussen Alsing. Vielsen[xi] fant sted 23 mai 1716.

Om det ble noen barn av dette ekteskapet er ukjent.

Da sognepresten døde i 1732 ble en ny utnevnt – en danske som het Christian Langemach Leth[xii] og som overtok kallet[xiii] fra 30 mai 1732. Han ankom Sandar som ungkar, men mot slutte av følgende år giftet seg, 10 desember 1733; med Jomfru Dorothea Sophia Mørck[xiv], en lokal pike av en av byens ledende familier. De ble viet[xv] i Sandeherred kirke.

Første barn var en pike som kom til verden 15 måneder senere, eller så, og ble døpt[xvi] Dom. Reminiscere, annen søndag i faste, som i 1735 falt på 6 mars. Da fikk barnet navnet Judithe og fadrene Madame Anna Sophia Alsings ne de Bøckmans; Jomfru Leth; Sr: Abraham Bøckman; Sr Iver Hesselberg; og Sr Johannes Mørck.

To år senere fikk «Den høylærde Mand Christian Langemack Lethis og Dorothea Sophiæ Lethes ne de Mørches», nok en datter: denne piken fikk navnet Anna Sophia da hun ble døpt[xvii] 28 februar 1736. Fadrene ble Mad. Johanna Catrina Hesselberg; Mademoiss. Elisabeth Bøckmans; Herr Andreas Hartwig;  Sr. Andreas Knutsen Mørck; Sr. Knut Hansen Hellewad; og Sr. Johannes Mørck.

Da han ble kallet til Trinitatis og fikk stillingen som professor i 1736 flyttet naturligvis familien til København.

Året efter fødte Dorothe Sophia en datter, Anna, som ble døpt i Trinitatis Kirke 3 juli 1737.

«Professor Lethes Hustrue», Dorothea Sophia Mørck fra Sandefjord, selv om hun ikke verdiges sitt eget navn, ble begravet[xviii] fra Trinitatis Kirke 22 april 1739.

Tre år senere giftet Professor Leth seg påny. Det er ikke slått fast hvilken kirke dette foregikk i, men flere kilder på nettet antyder at det var 21 februar og i København det skjedde:

«Den 21. Februar 1742. Havde Professor Leth Bryllup i Kiøbenhavn med Frøken Charlotte Margrethe Hübsch, en Datter af Kammer-Junker Hübsch, hun saa vel ud, hendes Moder levede endnu, og ejede et jernværk i Norge, hun var med til bryllupet. Min Fader og Moder var og til bryllupet. Bruden havde 2de Brødre, den ene var Jagt Junker, den anden Capitain i Land Etaten[xix]

Det ble flerfoldige barn av dette ekteskapet. Først ute var en pike som fikk navn efter Leths første kone, Dorothea Sophia. Hun ble døpt[xx] i Trinitatis Kirke 14 september 1743. Nestemann var Jørgen, han fulgte knappe tre år senere. Jørgen ble døpt[xxi] 4 juli 1746; Ulrica Eleonora Elisabeth ble døpt[xxii] 13 februar 1749.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1711, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-14 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650300.jpg

[ii] Se 1707 Jacob Stockfleth

[iii] Ketil Firing Hanssen: 1701-manntalet frå Larvik grevskap, Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=7&filnamn=mt07071701&gardpostnr=225&personpostnr=868&merk=868#ovre

[iv] http://nermo.org/slekt/d0024/g0000090.html#I57384

[v] http://nermo.org/slekt/d0046/g0000065.html#I40741

[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1710, uten sidenr.  Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-7 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650293.jpg

[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1709, uten sidenr. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-3, Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650289.jpg

Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1709, uten sidenr. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-4
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650290.jpg

[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1709, uten sidenr. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-5, Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650291.jpg

[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1711, uten sidenr. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-14 , Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650300.jpg

[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1712, uten sidenr. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-17, Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650303.jpg

[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1716, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-41, Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650327.jpg

[xii] Se 1732 Christian Langemach Leth

[xiii] Fra Bastian Svendsen / Norsk Slektshistorisk Forening / Prestearkivet

http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_2/index.html

[xiv] Se 1711 Daarthe Sophia Alexandersdatter Mørch

[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1733, side 150., Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-153, Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650559.jpg

[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1735, side 6.  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read? dx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-8, Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650414.jpg

[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1736, side 9. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-11, Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650417.jpg

[xviii] Kirkebok for Trinitatis (Ny Udgave) Sogn, Sokkelund Herred, Købennhavn, 1679-1740, oppslag 211, see http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_kirkeboger# 

[xix] Se http://natmus.dk/historisk-viden/militaerhistorie/soeofficeren-peter-schioennings-liv/kilder/peter-schioennings-dagbog-oversigt/1742/

[xx] Trinitatis Kirke, Sokkelund, København, 14 september 1743, https://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_kirkeboger# opslag 26

[xxi] Trinitatis Kirke, Sokkelund, København, 4 juli 1746, https://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_kirkeboger# opslag 83

[xxii] Trinitatis Kirke, Sokkelund, København, 13 februar 1749, https://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_kirkeboger# opslag 131