1710-2 Willumine Catharine Michelsdatter

Willummine Catharine ble døpt[i] 13 april 1710. Fadrene henne ble Min Hustru; Aniken Bøchman; Anders Knudsen; Hans Hansen; og Hendrik Willumsen. «Min Hustru» må være sogneprestens kone og hun het Birgitte Ottesdatter Munthe. Presten var, på denne tiden, Jacob Stockfleth.

Faren var Michel Hansen, og han hadde minst ett barn fra før, sønnen Hans[ii] som var blitt døpt[iii] 4 april 1709. Moren var Helvig Villumsdatter, datter efter skipper Villum Perssøn Oddefjeld. Hans hadde fått fadrene Anniken [NN] [NN]; Michel [NN]  – de andre mangler fordi kirkeboksiden er skadet.

Hans Michelsen levet ikke opp, og ble begravet[iv] allerede 11 juli 1709.

Michel Hansen er nevnt av Lorens Berg i hans Bygdebok[v] for Sandeherred, under: Øvre Gokstad:

«Mikkel Hanssøn 1702-1736, søn av Hans Amundssøn. Han bodde her paa Gokstad, drev dessuten Mønnerød som ogsaa faren hadde brukt. Foruten jordbruk prøve han ogsaa med litt trælasthandel. Men enten han nu ikke dugde stort, eller det var uheld, det gikk overende med Mikkel. 1724 var han blit skyldig Ola Alsing i Sandefjord 4 a 500 daler, og Alsing slog Gokstad til auktion. Som vi vet eide Mikkel selveierparten: 1 ½ pund smør med bygselsretten Overinspektør Turessøn passet paa og fik paa grevens vegne tilslage for 190 daler. I et brev til greven kjyter han av handelen: Øvre Gokstad har god aker og eng, og hjælpelig skog, og gaarden er vel bebygd, saa bare husene er værdt 300 daler, ja Turessøn vilde gjerne bo selv der.

Mikkel Hanssøn hadde vel i yngre dage været sjømand, og nu tok han igjen tilsjøs.Han døde i 60 aars alder paa reis mellem Vestindien og Holland, og det er skifte efter ham vaaren 1736. Boet viser i overskud 107 daler. Mikkel var gift m. Helvig Villumsdatter, datter efter skipper Villum Perssøn Oddefjeld; hun levde til 1753. Tre døtre: 1. Maren Mikkelsdatter Jægerup, gift 1727 m. Kristoffer Janssøn, se nedenfor. 2. Vilhelmine Katarina Jægerup, levde ugift. 3. Dortea Jægerup, 6. 1741 m. korporal Ingebret Gunnarssøn, bodde paa Freberg, siden Mønnerød».

Gitt at Willumines fadre er av det øverste lag i befolkningen, er nok Michel Hansen av 1709-1710 den samme som den 25 år gamle sønnen av borgeren til Sandefjord og Lauervigen, Hans Anundsen, man finner i manntallet av 1701[vi].

To år efter Willummine gikk det galt: «D. 13de Maji … Saa blev og ved samme Tiden Michel Hans Søns Hustrus lidet dødfødte barn nedsat i Jorden[vii]».

En lillebror, som fikk navn efter gutten som døde i 1709 og altså ble hetende Hans, ble døpt[viii] 24 august 1713. Fadrene ble Anniken, Peder Christensens; Maren Willumsdatter Oddefield  [NN]; Hans Lucassen; Simon Christensen; og Visiteur Hendrich Villumsen Oddefield.

Nøyaktig, på dagen, tre år efter det dødfødte barnet kom en pike til verden – og ble døpt[ix]13 mai 1715. Dette var Daarte og hun fikk fadrene Anniken, Peder Christensens, som bar det; Anne Hansdatter Bugaarden; Leutenant Been; Jacob Hansen; og Claus Nilsen Oubye.

Sensommeren samme år døde Hans: «D. 15de Aug: blev Michel Hansssøns af Sandefjord liden Søn navnlig Hans begravet[x]».

Allerede ett år efter dette var det Hanna Maries tur, hun ble døpt[xi] 21 juni 1716. Fadrene, denne gangen, var Johanne, hans Lucassens; Sidtzil Oddefield; Maren Oddefield; Jonas Due; og Hendrik Oddefield.

Tre år gikk, og så kom enda en Hans til verden. Han ble døpt[xii] 8 april 1719 og fikk fadrene Cap: Mejns Frue; Monsr. Hendrick Willemsens Hustrue; Monsr. Sobye; Ingvald Biørnsen; og Peder Willemsen.

To år efter Hans ble Marthe døpt[xiii], det skjedde 23 august 1721. Fadrene hennes var Major Römers Frue; min Hustrue; Anne Magrete Pedersdatter; Lieut. Been; og Lieut. Stabel.

Siste barn var Abraham. Han ble døpt[xiv] 21 desember 1823 og fikk fadrene Min Hustrue, som bar det; Abel Thursedaatter i Præstegaarden; Enevold Biørnsen; Peder Willumsen; og Jon Søfrensen.

Som det går frem hos Lorens Berg, hadde det vært flere søsken, Mari medregnet, som nok var født og døpt før den perioden det finnes kirkebøker for, og det kan ha blitt flere –  men det er ikke funnet andre – foreløpig. Og noen av de som er kjent kan ha falt fra.

I og med at Willummine aldri giftet seg man henne ikke i kildene de neste årene. Hun har sikkert vært fadder i noens dåp. Men det får komme frem senere.

Og hvornår Willummine døde gjenstår å slå fast.

_____________________________________________________________

[i] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650293

[ii] 1709-0 Hans Michelsen

[iii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650288

[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650290

[v] Lorens Berg, «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold; Kristiania» : I kommission hos Norli, 1918, pp 419-420; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001

[vi] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612252

[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650304

[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650311

[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650321

[x] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650323

[xi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650327

[xii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650342

[xiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650352

[xiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650360