1710-13 Jacob Radsch

Sr Jacob Rasch kommer til syne i Sandefjord ved dåpen[i] av Lars, sønn av Knud Larsen,  i Sandeherreds Kirke 12 oktober 1710. Da var Rasch blant barnets fadre, samme med Anna Sophia, Alexander Mørchs Hustrue; Maren Jacaabsdatter fra Laurvigen; Visiteur Simon Christensen; og Baadsmand Petter [NN], Sandefjord.

Året efter finner man en kvinne ved navnet Johanne Marie Rasch, som fadder for Friderich Hausman, annen sønn av sognepresten i Sandeherred, Jacob Stockflet. Barnet ble døpt[ii] 25 august 1711. De andre fadrene var Johanne Knudsdatter, som bar det, Sandefjord; Helvig Willumsdatter, Sandefjord; Simen Oddefield Visiteur, Sandefjord; og Michel Pedersen, Sandefjord.

Anne Cathrine Rasch var fadder da Daarthe Sophie, datter av skipperen Alexander Knudsen Mørch, ble døpt[iii] 1 desember 1711. De anddre fadrene var Min Hustrue, som bar det; Hans Amundsen Gokstad; Jøren Hukkerød; og Peder Jacobsen, Sandefjord.

Dernest viser Jacob Radsch – man får tro at det er samme mann – seg i forbindelse med dåpen[iv] av Theodora Larsdatter Adsch, datter av klokkeren i menigheten, Lars Olsen Adsch 23 januar 1713. Foruten Jacob var fadrene  Min Hustru, Uldericha Antonetta Haufman, som bar det; Helvig Willumsdatter, Michel Hansens Hustru, som stod hos; Skipper Michel Hansen; og Olaus Alexandersen Mørch – alle sammen var fra Sandefjord.

Tre dager senere, 26 januar 1713 var var det nok en dåp[v] og Radsch igjen fadder – denne gangen for Anniken, Anders Mørchs datter. De andre fadrene var Anniken, Peder Christensens Hustru, som bar det; Helvig, Michel Hansens; Jonas Due; og Hans Alexandersen Mørch – alle fra Sandefjord.

I en annen dåp, litt senere samme år[vi], den 30 mars 1713, finner man blant fadrene en som er beksrevet som «Jacob Radschs ældste Datter», men hun er ikke gitt noe navn i kirkeboken. Barnet var Alexander, Jørgen Christensens sønn, og de andre fadrene het Johanne, Hans Lucasssens; Simen Christensen; Jacob Hansen; og Olaus Alexandersen Mørch.

Dette er de seks tilfellene der noen ved navnet Rasch eller Radsch er nevnt i kirkebøkene 1709-1733, eller senere for den saks skyld.

«19. sept. 1670-1688 var Jens Jacobsen Rasch borgermester. U 1688[vii]»


[i] http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-9

[ii] http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-13

[iii] http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-14

[iv] http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-21

[v] http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-21

[vi] http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-23

[vii] BORGERRULLE FOR KRISTIANSAND 1641-1820, Utgitt av Kristiansand by 1952, Trykt og innbundet hos EDGAR HØGFELDT A,S Kristiansand S., p.54; http://xml.arkivverket.no/borgere/bo10011641.pdf