1710-12 Petter Pettersen

Petter er første gang nevnt som fadder i en dåp[i] som fant sted 23 desember 1710. Barnet var Even, Hans Evensens sønn, og gudmoren Annikken, Peder Christensens Hustrue i Sandefjord, De andre fadrene var Sidtzil Oddefield, Visiteurens Hustrue, Sandefjord;  Anders [NN], Sandefjord; og Hans Hansen Pøt, Sandefjord .

Noe mer er ikke kjent om Petter Pettersen.


[i] https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650296