1709-7 Christopher Nicolai Jacobsen Stockfleth

Christopher Nicolai ble døpt[i] 26 september 1709. Fadrene var Friderich Grüners Hustrue Anna Hedevig som bar barnet; Else, Hr Frantz Floors; Anne Christine Rosenberg; Alexander Mørch, Sandefjord; Peder Christensen, Sandefjord; og Mr: Jan Jacob, en Flensburger Kiøbmand.  

Foreldrene var Hr Jacob Stockfleth, sognepresten til Sandeherred, og hans kone Ulrikke Antonette Hausmann.

Faren, Jacob Stockfleth, var sogneprest[ii] i Sandeherred fra 7 november 1708 til 28 oktober 1717, da han døde. Han efterfulgte Mogens Klemtssøn Rosenberg og dennes svigersønn og kapellan, Hr Franz Flor[iii], som ble sinnssyk og døde i «børnehuset» i København.

Det er ikke funnet primærmateriale som dokumenterer det, men farsnavnet «Christophersen», flere websider (som kan være gjensidig avhengige uten at det er kontrollert) som sier han ble født på Stange på Hedemarken, og opplysningen om at det på Stange fra 1639 til 1679 som het Christopher Stockfleth gjør det rimelig å tror at det er der «vår mann» har sitt opphav. «Danmarks Adels Aarbog[iv]» oppgir at han ble født[v] der i 1673 men oppgir selv ikke noen kilde.

”Christopher Stockfleth var far til sogneprest i Gausdal Ole Stockfleth (1674–1727), som var farfar til forfatteren, sorenskriver Thomas Rosing de Stockfleth (1742–1808), som ble adlet 1779. En kognatisk gren stammer fra Ole Stockfleths datterdatter Gidske Sophie Pihl, som ble gift med sogneprest Niels Stockfleth Enge. Deres sønnesønn var samemisjonæren, sogneprest Nils Vibe Stockfleth (1787–1866)[vi].”

Og Nils Vibe Stockfleth ende selv sine dager som pensjonert prest i Sandar der han døde på Fagerlund ved prestegården 26 april 1866.

Hr Jacob Christophersen Stockfleth giftet seg, 30 år gammel, med Jomfru Ulrica Antonetta Hausman. Vielsen[vii] fant sted i Bragernes kirke en av de første dagene i juni 1700.

Selv om hun ikke er nevnt, er det vel rimelig å anta at Ulrica Antonetta bodde sammen med sin mann da det ble tatt opp mantall i 1701[viii]. Da bodde de på prestegården i Tjølling; «Her Jacob Stochfleth» er betegnet som «opsider» på denne fullgården. Ved siden av Presteparet var det flere andre på gården: fire drenger, en oppsitter og en sønn av sistnevnte. De var Olle Gullikssen, 28 år gammel og soldat; Morten Christopherssen, «Hieme og tiener Præsten» – han var 19 år gammel; Niels Andersen på 16 var dreng han og; og Anders Asbjørnssen på 14 likeså. Oppsitteren var den 34 år gamle gifte soldaten Joen Nielssen – sønnen hans var 6 og het Nielsen Jonssen.

I løpet av de neste årene fikk Jacob og Ulrica flere barn. Den første var en pike som fikk navnet Anna Margareta da hun ble døpt[ix] i mai 1701. Fadrene hennes var Told … Grønvold; Byfoged [NN] [NN]; Anna Hedevig, Hr Friderich Grüners; Foged Johan Hanssøns [NN] Anna Catharina; og Rigita [?] Bugge.

Neste barn var også en datter og hun ble døpt[x] 14 måneder senere, 5 søndag efter trefoldighet 1702. Da fikk hun navnet Antonette Augusta og fadrene Ober Inspecteur Bøhme; Rhialph Wright; min broder Christopher Müller; maren, Clemet Pedersøns Hustrue af Laurvigen; [NN] Eilerts Kiæreste; og [NN] Grønvolds Kiæreste.

Så gikk det nesten fire år og første sønn meldte sin ankomst. Uldrich Ferdinand ble døpt[xi] 3 mars 1706 og fikk fadrene Margareta Sophia, Hr Thomas Rosings; Hr Obserinspecteur rosings Hustrue; min Søster [NN] Müller; [NN] Hr Gotlander; [NN] Hr Thoresøn; og Gierdt Brecke.

Selv om Jacob Stockfleth fikk kallet i Sandeherred fra høsten 1707 ble det ikke umiddelbart flytting, ogsønnen Friderich Haufman ble døpt[xii] i Tjølling 2 januar 1708 da familien fremdeles bodde på prestegården der i sognet. Denne gutten fikk fadrene M: Anna, Hr Verner Thorborgsen; min Søster Anna Margareth Stockflet, Hr Jens Hanssøn Hoffs; [NN] Anna Johannesdaatter; Hr Søren Lycke; Hr Ole Christophersen; og Mr: Jacob Sørenssen.

På noe tidspunkt flyttet Jacob og familien de 12-13 kilometerne til prestegården i Sandar. Kirkebøkene for det sognet før 1709 har visst ikke overlevet – den tidligste innførselen[xiii] er fra omkring midten av mars det året og dreier seg om en dåp.

Det er kanskje blitt flere barn av dette ekteskapet men de er ikke funnet ennå. Men Jacobs kone levet ikke så mange årene efter at de kom til Sandar: «D 15de jan: blev min H: Kiæriste Uldericha Antonetta Hausman begravet[xiv], gl: 31 Aar, 0 M:, 24 dager»

Med små barn falt det naturlig for Jacob å finne en ny kone så snart som mulig og anstendig, og ni måneder senere, 3 september 1714, giftet[xv] han seg for annen gang, nå med Birgitte Munthe, en tyve år gammel ung dame fra Sør-Fron i Oppland. Hun var datter av Otto Munthe som selv var sogneprest[xvi]. Hvornår vielsen fant sted er ikke fastslått.

Lorens Berg (Berg, s. 128) skriver om Stockfleth:

«8. Jakob Kristofferssøn Stockflet 1708-17, prestesønn fra Stange (Hedemarken), først prest i Tjølling 1699-1708, men fik 1703 av Gyldenløve ventebrev paa Sandeherred. Han døde 28 okt. 1717, 44 aar.  Gift først med Ulrikka Antonetta Hausmann, datter av oberst Fredrik Hausmann; hun døde 1714, 32 aar; derefter med Berthe Munthe, datter av presten Otto Munthe i Fron. Efter første hustru kjender vi flere barn: sønnene Herman, Fredrik, Ulrik og Kristoffer, hvorav de to sidste døde ugifte i Tjølling i 1737, og en datter Antonetta Augusta som egtet Tjøllingpresten Jonas Scheen.»

Christopher Nicolai og broren Uldrich Ferdinand ikke bare døde begge ugift i Tjølling, men ble begravet[xvii] samme dag, 18 mars 1737. Slik skriver presten: «bægge mine Salig Svogers Uldrich Ferdinand og Christopher Nicolai og blev deres Liig nedsatte i Thiølling Kirke». Christopher Nicolay ble 27 år og fem måneder gammel.


[i] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650291
[ii] Fra Bastian Svendsen / Norsk Slektshistorisk Forening / Prestearkivet
[iii] Fra Bastian Svendsen / Norsk Slektshistorisk Forening / Prestearkivet
[vi] Bratberg, Terje. (2009, 15. februar). Stockfleth. I Store norske leksikon. Hentet 29. september 2014 fra https://snl.no/Stockfleth
[vii] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Bragernes, Ministerialbok nr. I 2 (1680-1705), Ekteviede 1700, side 548-549. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8448&idx_id=8448&uid=ny&idx_side=-234
[viii] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612331
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Tjølling, Ministerialbok nr. 1 (1670-1716), Fødte og døpte 1702, side 37. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8228&idx_id=8228&uid=ny&idx_side=-34
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427620267.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Tjølling, Ministerialbok nr. 1 (1670-1716), Fødte og døpte 1702, side 38. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8228&idx_id=8228&uid=ny&idx_side=-35
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427620268.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Tjølling, Ministerialbok nr. 1 (1670-1716), Fødte og døpte 1706, side 45. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8228&idx_id=8228&uid=ny&idx_side=-42
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427620275.jpg
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Tjølling, Ministerialbok nr. 1 (1670-1716), Fødte og døpte 1708, side 47. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8228&idx_id=8228&uid=ny&idx_side=-44
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427620277.jpg
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1709, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-2
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650288.jpg
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1714, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-27
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650313.jpg
[xv] Det er ikke funnet førstehånds belegg for dette, men flere nettsteder har denne opplysningen. Se f.e.ks, http://vestraat.net/TNG/getperson.php?personID=I85828&tree=IEA
[xvii] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1735-1778, s. 128