1709-5 Inger Hansdatter

Inger kom til verden i 1709 og ble døpt[i] 1 september[ii], 14 søndag efter trefoldighet og samtidig Mikkelsmess. Fadrene var Kari Andersdatter Oddefield;         Maren Villumsdatter; Berthe [NN]; [NN] Hansen; og Hendrik Villumsen.

Faren var Hans Andersen Vigværing[iii]: innførselen er litt vanskelig å lese. Og hvem han var, er ukjent. På samme tid var det andre som ble omtalt som «[NN] Andersen Vigværing», ifølge Innvandrerarkivet[iv] var to av dem:

«Niels Anderssen vigværing, lever av loseri og fiskeri, bor 1734 i Sandefjord. Kom hit til landet i sine barneår uten å ha med seg riktighet (attester) fra Sverige. Har ifølge Admiralitetets patent blitt innrullert 3.3 1707 og Søetatens generalkommissariats pass av 12.2 1715 for å ha tjent til sjøs som matros i dansk tjeneste 57 måneder. Ble siden anntatt som los. Har siden sine foreldres død søkt hit til landet, først til Bragernes, der han hadde en moster, der han oppholdt seg en kort tid, og siden bodd i Sandefjord. Tjener ingen, men er gift og bor i Sandefjord. Avla troskapsed ved innrulleringen 1707″. Sikkert en bror av Lars (nedenfor).

Lars Anderssen Sandefjord, lever av fiskeri, bor 1734 i Sandefjord. Kom hit til landet i sine barneår uten å ha med seg riktighet (attester) fra Sverige. Har ifølge Admiralitetets patent av 1723 bevist å være innrullert til dansk sjøtjeneste. Har siden sine foreldres død søkt hit til landet, først til Bragernes, der han hadde en moster, der han oppholdt seg en kort tid, og siden bodd i Sandefjord. Tjener ingen, men er gift og bor i Sandefjord. Avla troskapsed ved innrulleringen 1707. Sikkert en bror av Niels (ovenfor).”

Stadig ifølge Innvandrerarkivet[v], var disse to kommet til Bragernes omkring 1700. Samme websted nevner også en Anders Andersen Vigværing[vi] som er fisker i Sandefjord en eller annen gang mellom 1720 og 1730.


[i] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 1, 1709-1733, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650291
[iii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650291
[iv] Innvandrere i Larvik by med ladestedene Sandefjord og Langestrand, Larvik grevskap; © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1999-2003. Utgave 4: 14.10 2003., http://www.vigerust.net/tore/immigrant/larvik_sandefjord.html
[v] Innvandrere i Bragernes by, Akershus stiftamt, © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1999-2003. Utgave 3, 21.10 2003. http://www.vigerust.net/tore/immigrant/bragernes.html