1709-42 Matis Olsen

Matis var antagelig født omkring 1697, i det minste er han fire år i 1701[i], og det er notert at han var «Hieme»… Han var sønn av en båtsmann – Olle Andersen – som var strandsitter i Sandefjord, men moren er ikke kjent. Matis hadde to eldre brødre: Anders (8); og Peder (6).

Det er ikke utenkelig at – uten at det finnes direkte belegg – det Matis som, under navnet Mathias, trolover[ii] seg 29 mai 1731. Mathias Olsen er Matros, og den utvalgte er Maren Olsdatter[iii] fra Gierrestad i Thiøllinge Sogn. Cautionisterne var Studiosus Ole Tidemand og Skipper Johannes Mørch. Vielsen[iv] fant sted 7 november 1731.

Mathias og Maren fikk sitt første barn våren efter bryllupet. Hana ble døpt[v] 27 april 1732. Fadrene hennes var Inger Andersdatter Oddefield; Anne Füren fra Sandefjord;  Nicolai Willumsen Pugestad; og Peder Smed, Sandefjord.

Nestemann var en gutt, og når han får navnet Ole styrker det tanken om at Matis fra 1701 er den samme som ham fra 1731. Uaktet, Ole ble døpt[vi] 3 juli 1735 og fikk da fadrene Berte Bents; Guri Madsdatter; Halvor Hansen; Ole Andersen; og skomaker Ole Xistensen – alle fra Sandefjord.

Matthiis Olsen døde, bare 42 år gammel, 19 mars 1738. Han ble begravet[vii] 24 mars. Alderen passer godt med den identifikasjonen som ble gjort ovenfor.

Da var Maren allerede gravid, men det visste kanskje ikke Matthiis – hun var ikke mer enn åtte uker på vei. Uansett ble Sal Matthiis Olsens sønn født 15 oktober 1738 og døpt[viii] 19 samme måned. Ikke unaturlig fikk han navn efter faren og ble hetende Matthiis. Fadrene var Præstekonen Anne Magdalene Flors; Bolette Birgitte Clausdatter Kemler, Præstens Stifdaatter;  Sr Hans Christensen; Sr Ole Callundan; og Matz Andersen Langaard.

Ole døde som liten, bare noen uker efter at broren Mathias var født: 11 november 1738; han ble begravetvii 19 samme måned. 

Mattis ble heller ikke voksen. Litt over syv år gammel døde han 10 februar 1746 og ble begravetviii 15 samme måned. 

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612262
[iii] 1735-15 Maren Olsdatter