1709-19 Thomas Pedersen

Thomas Pedersen var skredder i Sandefjord. Første gang han kommer til syne er i datteren Anne Kirstines dåp[i] 25 juni 1709. Da fikk hun fadrene Hr Friderich Grüners Hustrue Anne Hedevig; Signe Laersdatter; Knut Hendriksen [?]; Anders Christensen; og Anders Alfsen.

Thomas, skredderen, døde noen år senere – 57 år gammel. Han ble begravet[ii] 27 juni 1713. det ble ringt for ham i kirken.

Hvem han var gift med, og om han hadde andre barn, er ikke kjent. Han kom antagelig til byen efter 1701, for han er ikke med i manntallet som ble tatt opp det året.

Noe mer er ikke, for tiden, kjent om skredderen Thomas Pedersen.


[i] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650290