1709-12 Johanne Knudsdatter Mørch

Johanne må være født omkring 1670-75 eller så: hun er sagt å være 82 år gammel ved sin død 21 og begravelse[i] 28 november 1753.

Dermed er hun født før den perioden i Sandeherred det finnes kirkebøker fra, og man må bruke annenhåndskilder – inntil bedre materiale blir funnet online – til å kaste lys over opphavet. En dansk webside[ii], i en seksjon som omhandler «Familien Mørch fra Sandefjord og Larvik[iii]» forteller at Johanne var datter av Knud Alexen Mørch, en trelasthandler fra Sæby i Danmark, og Johanne Simonsdatter – de hadde visstnok giftet seg i Sandefjord omkring 1660 og hadde flere barn.

Eldst av søsknene var Aleth, som ble gift med kaptein-løytnant Peder Eriksen Bjørn. Dernest Alexander, og Johanne som tredjemann. Efter henne fulgte Anders; Jørgen – han ble borte i Østindia; Sibylle; og Catharina Marie.

Johanne var gift med Hans Lucassen Hellevad[iv], han var bosatt i Sandefjord der handlet med trelast, men opprinnelig fra Bohuslän. Disse to fikk minst to barn sammen – Elisabeth i 1701 og Knud i 1702.

Paret tilhørte «eliten» i det lille samfunnet, de var forholdsvis formuende, i løpet av de 26 årene fra 1709 til han døde i 1725, deltok Hans Lukassen, hans kone, eller medlemmer av hans husstand, i minst 37 dåpshandlinger. I denne perioden var det rundt 120-30-40 slike i Sandefjord, slik at Hans og familien var involvert i rundt 25-30%. Med andre ord: en person og en familie med en sentral plass i det lille samfunnet.

Datteren Elisabeth giftet seg – antagelig i Larvik, for bryllupet er ikke funnet i Sandeherred – omkring 1718-19, med Jens Kjelman, en ambisiøs ung byråkrat. Lorens Berg (Berg, s. 414) har litt å fortelle om bakgrunnen:

 

«Kjelman-familien 1745-73[v]. Det var overinspektør Kjelmans enke og hendes svigersøn løitnant Braun som sammen kjøpte Gokstad av Rømer og delte det. Braun flyttet væk i 1749, og nu eide madam Kjelman hele gaarden til 1753, da hun avhændet halvten til Sven Pukkestad. Hun behold resten til sin død i 1771.
Jens Kjelman var kommet til Larvik grevskap omkring 1715, tjente sig op gjennem gradene og var fra 1735 overinspektør. Han hadde 1718 egtet Elisabeth Hansdatter Hellevad, datter av Hans Lukassøn Hellevad[vi] og hans hustru Johanne Mørch. Jens Kjelman døde i 1742, og enken som jo hadde sin slegt i Sandefjord, slo seg fra 1745 ned paa Gokstad.»

 

Det var slik Johanne kom til Gogstad, hun bodde hos sin datter da hun døde.


[iv] 1701-29 Hans Lukassen
[v] Perioden er den gjennom hvilken familien var på Nedre Gogstad som brukere
[vi] « Hans Lukassøn bodde i Sandefjord allerede i 1701, da 34 år. Han er stamfar til Hellevad-ætten i Sandefjord. Døde 1725». Fotnote hos Lorens Berg p 414.