1709-10 Peder Christensen

Peder Christensen viser seg for første gang i forbindelse med en dåp[i] som fant sted 26 september 1709. Barnet var Christopher Nicolai, og han var sønn av sognepresten Jacob Stockfleth.

Peder var en av Christopher Nicolais fadre, de andre var Friderich Grüners Hustrue, Anna Hedevig, som bar barnet; Else, Hr Frantz Floors; Anne Christine Rosenberg; Alexander Mørch, Sandefjord; og Mr: Jan Jacob, en Flensburger Kiøbmand.

Lorens Berg[ii] nevner en Peder Christensen som kan være «vår mann» – han var tydeligvis velstående nok til det selskapet han hadde som fadder:

«En sølvkande med sogneprest Ole Prytz’s (1626-49) og hustru Kirsten Christensdatters navn paa laget blev (da den var gammel og ubrukelig) 1713 omsmeltet av Niels Guldsmed (vistnok Niels Andersen Wibe i Larvik) til en alterkande paa 55 ¼ lod; samtidig blev den forgylt indi av guldsmed Knud Paulsen (Larvik) – halvdelen av omkostningerne hertil gav Peder Christensen i Sandefjord»

Og videre forteller Berg[iii] om Peders bror Hans, som også var gavmild mot kirken:

«1616 vet vi at Peder Vemundsen skjænket et alterklæde til kirken, 1706 brukte man et gammelt alterklæde av blommet atlask, fore med brunt rask (uldent tøi), som 1725 blev avløst av et et nyt, git av Hans Christensen i Sandefjord, Det ver av rødt klæde, kantet med guldtagger og bar giverns og hans hustrus navn indsydd med guld i et løv. 1757 sier sogneprest Flor at det er brukbart, 1772 at det er utslitt og 1773 at det er erstattet av et nyt».]


[i] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650291
[ii] Lorens Berg; «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold»; Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; p 102; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[iii] Lorens Berg; «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold»; Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; p 103; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001