1709-1 Tord Larsen Braad

Tord ble døpt[i] 13 juni 1709. Han var en av tvillinger – den andre var søsteren Line. Fadrene var Johanne, Hans Lucassens; [NN] Ludvigsdatter; Alexander Mørck; Andersen Hansen [?]; og [NN] [NN].

Faren var Lars Braad i Sandefjord; hvem moren var er ikke kjent. Det er også uklart hva opphav Lars selv hadde, men gitt navnet gutten får, er det slett ikke utenkelig at han er den Lars Tordsen som er nevnt i manntallet fra 1701[ii]. Denne Lars var 31 år og sønn av enken og strandsidderen Kirstj Larsdaatter. Det oppgis at han «Seyler fra Sandefjord». Han hadde flere brødre: Svend (28) «farer ligeledis»; Karl (23) «farer uden lands»; og Christopher (27) som «Fared i 7 Aar uden lands».

Samme år, et par måneder tidligere, som Tord ble døpt finner man en barnedåp[iii] der enken efter «Smed Braad» er fadder.

Tvillingsøsteren[iv] Line fikk fadrene Ellen, Svend Braads; Anne Pedersdatter [NN]; Maren til  Peter [?] Christenssen [?]; Anders Aanunsen [?]; og Carl Braad.

Lars, Svend, og Carl – alle involvert i en dåp: det synes å bekrefte hypotesen om Lars’ opphav, nevnt ovenfor, og aksepteres inntil videre.

En søster til er kjent: Kirsten, som kom til verden våren 1712 og ble døpt[v] 31 mai det året. Da fikk hun fadrene [NN] Svend Braads, som bar det; Elen Svendsdatter, som stod hos; Hans Salmager; Anders Smed; og Matz Hansen.

Tords videre skjebne er ikke kjent.


[i] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[ii] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612277
[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 1, 1709-1733