1709-1 Barn av Sandeherred

Et barn hvis navn ikke er kjent – kirkeboksiden er delvis skadet – men hvis navn eller mor kan ha vært Magrethe, ble døpt[i] 17 mars 1709. Blant fadrene finner man Ole Haughem [?]; [NN] Ellevssøn Brønnum; og Sidtzil Ellevsdatter Bøe – de andre er ukjent.


[i] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733