1701-9 Erick Hanssen

Erick Hansen var 16 år gammel i 1701[i]. Han var dreng hos handelsmannen Hans Amundsen.

Gitt at, i billed- versjonen av manntallet for 1701[ii], tre drenger er ført opp sammen med borgeren Hans Anundsen og hans sønn Mickel, er det nærliggende å tenke seg at både Erick og de andre to arbeidet for Hans som var borger til Sandefjord og Larvik.

Noe mer er ikke kjent om Erick Hanssen.


[i] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612253
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Solør, Odal og Østerdal fogderi, Larvik grevskap, Manntall 2 (RA/EA-4070/J/Jb/L0002), 1701-1701, oppb: Riksarkivet. Merknader: Manntallet 1701,