1701-78 Anders Knudssen

Anders Knudssen var, i 1701[i], 22 år gammel og seilte fra Sandefjord. Moren var Anne Simensdatter, en enke, som levet som strandsitter i Sandefjord.

Det er ikke funnet noe bryllup for Anders, men allerede 26 desember 1710 finner man en mann ved det navn som far til et dåpsbarn, Inger. Fadrene ved denne dåpen[ii] var Anne [NN]; Giertrud Floor; Alexander Mørch; Michel Pedersen; Sergiant Stabel – idel pene mennesker.

Om ikke det finnes belegg for at denne Anders Knudssen er den samme som ham fra 1701, var Sandefjord et lite sted, og antallet navnebrødre begrenset. At moren som enke satt med eget hus tyder på en rimelig tilfredsstillende sosio-økonomisk situasjon, og nærværet av navn som Floor, Mørch, og Stabel blant fadrene trekker i samme retning: Anders var, kanskje, en del av slekten Mørch.

Det er tenkelig at han var far til den Inger, født omkring 1709, som giftet seg med Søren Villumsen, slik Lorens Berg[iii] nevner det.

Neste dåpshandling der Anders er far, nesten fire år senere, trekker i samme retning: Johanne Cathrine ble døpt[iv] 8 september 1714 og fikk som fadre Anna Sophie H. Mörchis; Lene, Christen Schiøts [?] Hustru; Hans Lucassen; Jørgen Christensen; og Claus Aaubye [?].

To år senere ble Nicola Aleth døpt[v], det skjedde 9 september 1716 og denne gangen er fare eksplisitt utstyrt med familienavnet Mørch. Fadrene var Sidtzil Oddefield; [NN] Christensdatter hos Jonas Due; Hans Lucassen; Jørgen Christensen; og Peder Jacobsen.

Sønnen Alexander kom til verden drøyt to år senere og ble døpt[vi] 5 januar 1719. Fadrene – bae fire denne gang – var Anne Sophie; Anne Magrete Pedersdatter; Ingvold Biørnsen; og Hans Lucassens søn.

Waldborg fulgte tre år senere, og ble døpt[vii] 10 februar 1722. Denne gangen var fadrene Ingeborg Dops, som bar det; Anne Kielman hos Hans Lucassen;            Ole Rasmussen; Hans Christensen; og Ouve Hansen.

Sønnen Knud ble døpt[viii] 27 mars 1724. Denne gangen valgte foreldrene som fadre Søfren Nielsen; Enevold Biørnsen; Knud Hansen; Min Hustrue, som bar det; og Appollona, Søfren Paasches.

Anders Knudssen Mørch var – ikke overraskende – skipper, i det miste sier Knut Hougen[ix] det, i det han omtaler slekten:

«Anders Knudsen Mørch, foregåendes bror, førte først brorens «Dorthea», siden (1707) en kreiert på 74 ½ lester, hjemmehørende i Larvik».

Flere barn ble det visst ikke, og det siste man ser til Anders er at han dør 11 juli 1747, og blir begravet[x] 17 samme måned.

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000612324
[ii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650292
[iii] Berg, Lorens: Sandeherred: en bygdebok: historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold; Kristiania: I kommission hos Norli, 1918, p , https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[ix] Knut Hougen, «Sandefjords historie. 1 : Ladestedet : omtr. 1400 til 1845», Oslo: i kommisjon: Cammermeyer, 1928, p 74; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060605124