1701-74 Inger Torsdatter

Inger er en av seks kvinner nevnt i manntallet for 1701[i], og en av de to som er benevnt «Huusqvinde», uten at der helt klart hva det betyr.  De fire andre kvinnene er nevnt som «enke». Alderen er ikke oppgitt, men hun var nok over den første ungdom for hun hadde en 23 år gammel sønn som omtales som Lars Axelssen. Lars er «Soldat tienner Østen fiorden».

Hvor Inger kom fra, eller hvor hun ble av, er foreløbig ikke kjent.

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612262