1701-73 Lars Pedersen

Lars Pedersen, Vigværing og 72 år gammel, livnærte seg som fisker mens han levet som strandsitter i Sandefjord i 1701[i].

Tore H Vigerust ga en gang en kort forklaring på ordet «Vigværing» i en diskusjon i arkivverkets brukerforum[ii]:

«Strekningen fra Svinesund til Oddevold ble geistlig kalt Vigen prosti (inntil 1800-tallet) og rettslig delt i Nordervigen og Søndervigen med flere sorenskriverier. U rettslig sammenheng ble navnet Vigen avskaffet på midten av 1990-tallet. Men som lagtinsnavn gikk Vigen helt sør til Gøteelva. Når jeg har kommet over navnet på sognene som vigværingene var født i, har mine eksempler ikke ligget lenger sør enn området nord og vest for Oddevold».

Gitt alderen hans,  er det ikke usannsynlig at Lars døde før 1709, i det minste er ingen begravelse som passer funnet efter dette.

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612262
[ii] Skrevet 03 November 2007 – 18:09, se https://forum.arkivverket.no/topic/139216-53795-hva-menes-med-vigvcring/ Noen tyrkleiefer har vel sneket seg inn i teksten.