1701-72 Olle Christenssen

Olle var 6 år gammel i 1701[i], og «Hieme» hos sin mor, «Husqvinde» Marte Nielsdatter i Sandefjord – en av seks kvinner nevnt i manntallet for byen.

Faren, en ellers ukjent Christen, var tydeligvis ikke tilstede: moren er antageligvis enke.

Olle hadde en eldre bror, Søren på 15 år, om hvem det sies at han «Seyler udenlands»

Og om Olle – likesom broren Søren – er det ikke mer å fortelle – hverken bryllup eller andre spor efter ham er funnet – så langt.

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000612318