1701-70 Marte Nielsdatter

Marte er, i motsetning til de andre kvinenne som er med i manntallet av 1701[i], ikke omtalt som enke. Hun er nevnt som «Huusqvinde» – uten at det umiddelbart klart hva det betyr.

Hun er nok ikke så gammel for hun har en sønn på 15 år, Søren som «Seyler udenlands»; og Olle som bare er 6 og «Hieme». Med andre ord, Marte er på det aller meste tidlig i femtiårene og dermed født tidligst i midten av 1640-årene. Og minst, vil man anslå, i midten av 30-årene.  Begge sønnene bruker farsnavnet Christenssen, så Marte var nok gift med en som så het – men hvem han var eller om han fremdles var i live, er ikke kjent.

Noen begravelse for en Marte Nielsdatter er ikke funnet i perioden 1709-1733, og ikke noen andre spor efter henne, heller.

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612262