1701-68 David Dirickssen

David Diricksen var antagelig født tidlig i 1620-årene, for i 1701[i] er det notert at han er 80 år gammel. På denne tiden er han strandsitter i Sandefjord, og livnærte seg som fisker.

Sammen med ham bodde sønnen Isaack Davidssen, som var 18 på denne tiden. Denne unge alderen er vel en antydning om at gutten var født i et annet ekteskap – eller kanskje til og med det tredje.

Og mer er ikke kjent om noen av de to.

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000612314