1701-66 Lars Nielssen

Lars Nielssen var fisker av næring. I 1701[i] var han 64 år og strandsitter i Sandefjord. Han hadde en sønn, Knud Larssen – om ham er det notert at han er 25 år gammel og «Farer fra ditto Sandefiord».

Og det er det som er kjent om Lars Nielssen.

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612262