1701-60 Jackob Hanssen

Jackob var, var, i 1701[i], 1 ½ år gammel. Han var sønn Hans Ditmanssen, Reserva Soldat og strandsitter i Sandefjord. Moren er ikke nevnt.

Frem til 1733 finner man tre «Jacob Hansen» som gifter seg i Sandeherred. En av dem var fra Stokke, og enkemann[ii] allerede i 1716; en annen lokal – han giftet[iii] seg i 1718 og er mulig, og mer sannsynlig enn den tredje, som inngikk i ektestanden[iv] i 1725, men var fra From.

Om man velger å tro – og det behøver man ikke – på nummer to, så trolovet[v] Jacob Hansen, noe bosted er ikke nevnt – det er noen ganger et tegn på at vedkommende er i Sandefjord – seg med Anne Anundsdatter. Det skjedde 19 april 1718 og som Cautionsmænd hadde de Christen Giegstad og Lars Jaaberg. Vielsen[vi] fant sted 12 juli 1718.

Noe mer er ikke kjent om Hans.

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612262