1701-57 Jeppe Iverssen

Jeppe var daglønner. I 1701[i] var han strandsitter i Sandefjord, og 71 år gammel, altså født omkring 1630.

Noe mer er ikke kjent om Jeppe. To kvinner med farsnavnet «Jeppesdatter» giftet seg i Sandeherred i 1720-årene, kanskje var de søstre – men forbindelsen er så tynn at den får lov til å være i fred inntil videre.

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612262