1701-56 Hans Nielssen

Hans var tre år i 1701[i], han må være født i slutten av 1690-årene. Han hade en eldre bror, Jacob, som var seks år gammel. Faren var salmakeren Niels Pedersen, 48 år gammel og strandsitter i Sandefjord. Gitt farens relativt høye alder kan han ha vært gift for annen gang, men det finnes ikke noe belegg for akkurat det.

Som sin far og sin bror, ble Hans salmaker av yrke, det går frem av en dåp[ii] 31 mai 1712, av Kirsten, datter av Lars Braad.

Utover det er det ikke funnet spor efter Hans efter dette.

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000612301