1701-51 Peder Anderssen

Peder var vever av yrke. I 1701[i] var han strandsitter i Sandefjord, og 48 år gammel. Han hadde en sønn, Anders, som var 14. Hvem konen var, eller om hun levet på denne tiden, er ikke kjent.

Hvor han kom fra – og hvor han ble av – er ikke kjent.

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612262