1701-50 Ellef Christenssen

Ellef var, i 1701[i], 15 år gammel og bodde hjemme hos sin 60 år gamle far, strandsitter i Sandefjord og smed av yrke – foreløbig den første sådanne i Sandefjord som er kjent ved navn.

Ellef hadde en eldre bror, Anders[ii] på 19 år, – begge bodde hjemme og gikk nok faren til hånde i smien; begge ble selv smeder.

Ellev var fadder i broren Anders’ datters av annet ekteskap, Inger Marie som ble døpt[iii] 26 mai 1718. Her er han nevnt som «Ellev Smed».

Ved dåpen[iv] av Brynild Iversen Roan, 3 september 1722, var både Ellef og Anders fadre.

Men, hvor det ble av Ellef er ikke kjent.

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612262
[ii] 1701-49 Anders Christenssen
[iv] https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650355