1701-49 Anders Christensen

Anders var 19 år i 1701[i] og sønn av Christen Andersen, strandsitter og smed i Sandefjord. Anders hadde en yngre bror, Ellef, som var 15. Begge bodde hjemme.

Hvem moren var er ikke kjent, ei heller om hun var i live på denne tiden.

I april 1709 ble sønnen Anders’ sønn Jørgen døpt[ii]. Fadrene var Else, Smed Braads; [NN] Andersen; Maren Kaallerød; Anders Christensen – Anders’ far – og [NN] Andersen.

Noen flere barn er ikke funnet, ei heller hvem Anders var gift med.

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap; https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000612294