1701-48 Christen Hanssen

Christen Hanssen var 60 år gammel i 1701[i], så han var født omkring 1640, eller tidlig i det tiåret. Han var strandsidder i Sandefjord, og av yrke smed var han smed.

Han hadde to sønner, Anders og Ellef. Anders var 19 og Ellef 15, begge bodde hjemme.

Hvem guttenes mor var er ikke kjent. Christen levet fremdeles i april 1709, da var han fadder i sønnen Anders’ sønn Jørgens dåp[ii]. De andre fadrene var Else, Smed Braads; [NN] Andersen; Maren Kaallerød; og [NN] Andersen.

Det er ikke funnet flere barn efter Anders, og heller ikke noen begravelse for Christen – men 13 mai 1713 ble «gamle Eli hos Anders Smed» begravet[iii] – og det er vel ikke utenkelig at det var Christens enke og Anders’ og Ellefs mor. Men noen belegg for det er ikke funnet.

Og noe mer er ikke funnet om Christen Hanssen, smed i Sandefjord.


[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap; https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612293