Chatrine var enke og strandsitter i Sandefjord i 1701[i]. Det eneste  som er kjent om mannen hennes er at han het Christen, for begge sønnene bruker det som farsnavn.

Sønnene var 16 år gamle Ernst som er sjømann og «Farer fra Christiansand», og 9-åringen Lars, som er hjemme.

Noe mer er ikke funnet å fortelle om Chatrine.


[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612262