1701-41 Peder Olsen

Peder var antagelig født omkring 1695, i det minste er han seks år i 1701[i]. Han var sønn av en båtsmann – Olle Andersen – som var strandsitter i Sandefjord, men moren er ikke kjent. Peder hadde to brødre: Anders (6); og Matis (4), den siste er notert å være «Hieme».

Og det er alt som er kjent om Peder.

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612262