1701-4 Claus Allexandersen

Claus var født i midten av 1690-årene: han var 5 ½ år gammel da manntallet ble tatt opp i 1701[i]. Han var sønn av Allexander Knudssen, «Skipper. Borger till Lauervigen». Faren var 37 år gammel på denne tiden.

Det kan ha vært flere søsken – for eksempel søstre, som systematisk ikke er nevnt, og – naturligvis – en mor – men i akkurat denne kilden er bare broren Knud nevnt; han var syv år gammel. Og i tillegg, drengen Anders Janssen – han var 14 allerede.

Moren var, antageligvis, Inger Boesdatter[ii],[iii] fra Larvikskanten, og en webside[iv] med mange opplysninger, men dessverre lite kildeangivelser, oppgir at hun ble født i 1670 og døde i 1695 – det kan stemme med alderen på den yngste sønnen, Claus’ alder.

Hva det ble av Claus er ikke slått fast.


[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000612249
[iii] Se 1701-2 Inger Boesdatter