1701-27 Amund Anderssen

Amund Anderssen var 13 år i 1701[i], og altså født omkring 1688 – et par år før faren, Anders Amundssen[ii], ble klokker i Sandeherred. 

Lorens Berg forteller om faren at Lorens Berg[iii] forteller at Anders Amundssøn var klokker «… ca. 1690-1709, da han døde i julehelgen. Han bodde i Sandefjord, først i leiet, så i eget hus».

Amund bodde i 1701, naturlig nok, hjemme og hadde en yngre bror, den 11 år gamle Anders.

Hvor det ble av Amund – eller broren Anders – er ukjent.

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612262
[ii] 1701-26 Anders Amundssen
[iii] Lorens Berg, «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold», Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; p 159, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001