Anders Amundsen var strandsitter i Sandefjord i 1701[i]. Av yrke var han klokker, men han «Haver ingen Degne boelig», sikkert en kilde til ergrelse for hans forgjengere og efterfølgere. Han er 51 år gammel og bodde kanskje hos enken Kari Pedersdatter[ii] og hennes 11 år gamle sønn Børge Trugelssen[iii]. Selv hadde han to gutter, 13-åringen Amund og den to år yngre Anders.

Lorens Berg[iv] forteller at Anders Amundssøn  var klokker «… ca. 1690-1709, da han døde i julehelgen. Han bodde i Sandefjord, først i leiet, så i eget hus».

Anders Amundssen døde 27 desember 1709 og ble begravet[v] 1 januar 1710.

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612262
[ii] 1701-24 Kari Pedersdatter
[iii] 1701-25 Børge Trugelssen
[iv] Lorens Berg, «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold», Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; p 159, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001