1701-21 Simen Christenssen

Simen var, i 1701[i], 39 år gammel og strandsitter i Sandefjord. Han var offentlig ansatt som «Tolderens fuldmægtig i Laurvigen» – noe som like gjerne kan tolkes at han var Larvikstollerens fullmektig i Sandefjord: hvorfor skulle han ellers bo akkurat der, 2 ½ time å gå fra arbeidsplassen?

Det ser ut til at han hadde en leieboer: Skredderen Bendik Jenssen, også strandsitter, er nevnt[ii] som en som er «hos ham til huuse».  På denne tiden var Marcus Arntsen tollbetjent, visitør og kontrollør i Larvik og Sandefjord. Han var utnevnt 1. mai 1697, og bekreftet 19. des. 1699. Hans efterfølger ble utnevnt 28. okt. 1709[iii] – men Simen er ikke nevnt i listen over norske tollere.

Det er en relativt tynn linje fra Simen Christenssen i 1701 til en navnebror som nevnes i 1711: sistnevnte er visitør – altså toller. Simen Oddefield[iv] Visiteur, Sandefjord var fadder i en dåp 24 august. Simen var gift med Sidtzil Oddefield[v].

Simen kan ha hatt en tilknytning til Tønsberg, for i 1726 er han oppgitt som «andre» og bosatt i Sandefjord i forbindelse med skiftet[vi] efter hans Søster Dorthe Christensdatter, som bar bosatt der. Hennes datter Sibille, på denne tiden 25 år gammel, tjente hos kontrollør Olle Christensen i Tønsberg, altså en tilknytning til tolletaten den veien, også.

To år senere kommer han til syne i forbindelse med et annet skifte[vii], denne gangen efter fasteren Anne Simonsdatter – som også var bosatt i Tønsberg. Blant arvingene var en bror som het Christen Simonsen, vis oppholdssted ikke er notert. Han er ført opp rett foran Simen  – og er vel en ledende kandidat til rollen som Simens far.

I dette skiftet finner man også flere nevøer og nieser samt deres barn, bosatt i Sandefjord: Iørgen Christensen med barna Christen (7 år) og Ingebor (16 år). En annen nevø i Sandefjord var Anders Knudsen Mørk, oppgitt å være søstersønn av arvelateren. Anders Knudsen Mørk var, antagelig, sønn av Knud Allexandersen Mørk og omkring 7 år i 1701.    Mens manntallet ikke nevner Knuds kone, har Nermo[viii] et navn for henne: Inger Boesdatter[ix], det sies at hun ble født omkring 1670 pa Undersboe i Larvik. Nermo sier videre at hun døde omkring 1707. Det siste er for tidlig til å kunne bekreftes gjennom kirkebøkene for Sandar.

En Simen fra Sandefjord døde 20 mai 1746, 86 år gammel. Han ble begravet[x] 24 samme måned. Han er tilskrevet navnet Od[x][x] – som kan tolkes som «Odsn»; men også som «Odef». Navnet «Odd» er sjeldent før 1750, og ikke funnet i forbindelse med Vestfold. Skrevet «Od» er det noe vanligere, men heller ikke her er det funnet i Vestfold før 1750.  

Med andre ord – det er fristende å se avdøde som den samme som tolleren fra 1701, ikke minst fordi vedkommendes alder stemmer forbløffende godt med den som ble oppgitt i manntallet. Men noen sikkerhet finnes ikke i denne identifikasjonen.


[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612262
[ii] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612262
[vi] Skifteregister for Tønsberg 1696-1801 (med Holmestrand til 1782), https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/27/pa00000000753507
[vii] Skifteregister for Tønsberg 1696-1801 (med Holmestrand til 1782), https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/27/pa00000000753739