1701-2 Inger Boesdatter

Et skifte fra Hedrum[i], transkribert av Kristian Hunskaar, gir en ide om Ingers opphav:  hun var datter av Boe Bertelsen ”Undersboe udj Hædrum Sogn” og dennes kone, Dorothea Jesdatter. Disse to hadde minst fem barn. Da faren døde sommeren 1703 var Inger allerede gått bort, men fire søsken nevnes i live: Monsr Niels Boesen, 29 år; Monsr Bertel Boesen, 25 år; Dorothea Boesdatter, gift med Mons: Sonnich Møller, bor i Reggevigen i Thiølling Sogn; og Anne Boesdatter, gift med Monsr Hendrich Fyren, stadsbarber i Laurvig.

Litt mer detaljer kommer frem i manntallet for Larvik Greskap i 1701[ii]. Da ble farens – Boes – alder anslått til 63 og han bodde på halvgården Undersboe i Larvik. Han var skipper av yrke, og sammen med seg hadde han sønnene Niels og Bertel – begge ”hieme”. I tillegg fant man to drenger, Povel Hansen var 30 år og ”Reserva ugift” mens Povel Christophersen var 15. Noen ektefelle er ikke å se – hun var nok død tidligere.

Selv om Inger var den eldste er det vanskelig å tenke seg at hun, da hun døde, var noe særlig eldre enn tidlig i tredve-årene, og at hun, derfor, må være født rundt 1670.

En webside[iii] med mange opplysninger, men dessverre lite kildeangivelser, oppgir at hun ble født i 1670 og døde i 1695 – det kan stemme med alderen på den yngste sønnen, Claus, som oppgies å være 5 ½ i 1701. Eldstebarnet var også en gutt – Knud – som samtidig ble sagt å være 7 år.

Og inntil videre er det ikke noe mer å fortelle om Inger Boesdatter.


[ii] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000613132