Peder var 3 ½ år gammel i 1701[i], så han var født omkring 1697. Faren var den 40 år gamle Villum Pedersen Oddefield, en små-skute-skipper fra Tønsbergkanten som efterhvert også kjøpte Langeby og Pukkestad. Broren hendrick, som også er nevnt, var 11 år gammel, og søstrene bodde sikkert hjemme – men er ikke nevnt.

Lorens Berg[ii] forteller om familien under Pukkestad:

     «Villum Perssøn kjøpte da Pukkestad for 130 daler. Han hadde hus ved Oddefjeld i Sandefjord og bodde der. Det var en skipper fra Tunsberg-kanten. Skuten som han selv eide var bare paa 14 lester og værd 220 daler. Men saa hadde han omfram byhuset to bygdegaarder, Langeby og Pukkestad, og ingen gjæld. Var derfor god for 8 a 900 daler. Villum døde ved lag 1706, 45 aar, men enken Kari Henriksdatter levde helt til 1741, da 79 aar. De hade otte barn, saa Kari hadde full sjau. Længe holdt hun til i byen, men flyttet saa til Pukkestad; hun eide og til dels drev Nordre Sunde ogsaa. Barna var: 1. Henrik Villumssøn, blir tidlig væk. 2. Per Villumssøn, g. 1723 m. Mari Ingvaldsdatter, bodde i Sandefjord. 3. Søren, g. 1731 m. Inger Andersdatter Mørch, se Langeby. 4. Nikolai, g. 1733 m. Barbra Maria Stabel, se Huseby. 5. Helvig, g.m. Mikkel Hanssøn, bodde paa Øvre Gokstad. 6. mari, g. 1712 m. løitnant Henrik Been (bodde en tid paa Hem i Tjølling, saa i Sandefjord, osv.). Mari d.y., g. 1715 m. styrmand Ola Hanssøn. 8. Vilhelmine, g. 1735 m. Sven Amundssøn, se nedenfor».

Efter 1701 er det ikke sett noe til Peder, før 1723, i de kildene som er tilgjengelig, men det året trolovet[iii] han seg. Det skjedde sensommeren, 8 september, 1723 og hans utvalgte var Mari Envoldsdatter. Cautionsmændene var Søfren Paasche og Hans Christensen. Vielsen[iv] fant sted 9 desember samme år.

Første barn var en sønn som fikk navnet Søfren da han ble døpt[v] 20 september 1724, på respektabel avstand fra bryllupet. Fadrene var Hans Christensen; Enevold Biørnsen; Jon Søfrensen; Helvig Villemsdatter; Anna Pedersdatter; og Vilhelmina Wilhelmsdatter.

Neste gang ble det en datter. Hun fikk navnet Inger Margrete da hun ble døpt[vi] 8 desember 1825. Fadrene hennes var Søfren Nielsen; Michel Bugaarden; Nicolaus Willemsen; Ragnild Ingvoldsdatter: og Kari Auve [?].

To år senere ble det en gutt igjen, Willem ble døpt[vii] 14 oktober 1727. Denne gangen var fadrene Kari, Jon Søfrensen, Sandefjord; Cathrina Michelsdatter Gogstad; Ole Rasmussen; Lieut: Been; og Niels Aaddefield.

Datteren Inger Maria fulgte, og hun ble døpt[viii] 12 mai 1729. For henne valgte foreldrene fadrene Mad: Ingeborg Flor, som bar det; Kirsti Pedersdatter; Peder Jacobsen; Ole Calundan; og Studiosus Ole Tidemand.

Det gikk over fire år frem til neste barn, som var en gutt: han fikk navnet Ingvold[ix] da han ble døpt[x] 23 august 1733. Fadrene var Inger Andersdatter; Marie Dop; Ove Hansen; Christen Skoller; og Ole Callundan.

Fler en fem år senere ble det påny en pike – hun ble født 3 januar 1739. Hun fikk navnet Anne Cathrine[xi] da hun ble døpt[xii] 6 samme måned. Fadrene var Anne Pedersdatter, Hans Evensens; Cathrine Michelsdatter Gogstad; Christen Schjøllert; Jens Olsen Holk – alle fra Sandefjord – og Søren torbjørnsen fra Laurwig.

Siste barn i flokken var en gutt. Bilo[xiii] ble født 9 april 1742. Han ble døpt[xiv] 12 samme måned, og da var fadrene madame Maren Olsdatter, sr. Povel-Conr. Bøchmans; Madame Petronelle Pedersdatter Sandberg; Sr. Knud Hansen Hellewad; Msr. Andreas Schrader; og Simen Olsen – alle fra Sandefjord.

Peder Villumssen i Sandefjord døde[xv] 5 mai 1746 – 47 år gammel, efter sigende – og ble begravet 8 mai.


[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612262
[ii] Lorens Berg, «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold», Kristiania : I kommission hos Norli, 1918, p 384, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[ix] 1733-10 Ingevold Pedersen
[xi] 1739-2 Anne Cathrine Pedersdatter
[xiii] 1742-5 Bilov Pedersen