1701-18 Hendrik Villumsen

Hendrick var 11 år gammel i 1701[i], så han var født omkring 1690. Faren var den 40 år gamle Villum Pedersen Oddefield, en små-skute-skipper fra Tønsbergkanten som efterhvert også eiet Langeby og Pukkestad. Broren Peder, som også er nevnt, var 3 ½ år gammel, og søstrene bodde sikkert hjemme – men er ikke nevnt.

Moren var Kari Henriksdatter, og de ble efterhvert til sammen åtte søsken: foruten Hendrick var de Per (Peder[ii]); Søren; Nikolai; Helvig; Mari; Mari d.y.; og Vilhelmine. Familien bodde først i byen derefter på Pukkestad[iii].

Hvor det ble av Hendrick er ikke kjent – heller ikke av Lorens Berg!

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612262
[ii] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612262
[iii] Lorens Berg, «Sandeherred: en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold», Kristiania : I kommission hos Norli, 1918, p 384, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001