1701-16 Hans Madsøn

Hans Madsøn var, i 1701[i], dreng hos Berent Biørnssen[ii] i Sandefjord, en 49 år gammel borger. Hans var 12 år gammel.

Hvis man utelukkende bygger på navnet, er det vel ikke utenkelig at Hans var far av Mads Hansen som nevnes når Knut Hougen[iii] gjengir en liste over «Enhvers formentlig Eiendom og Formue» fra 1720: han ble lignet for 12 riksdaler og 48 skilling.

Det er vel i grunnen tilstrekkelig spekulasjon – og dermed er dette alt som er kjent om Hans Madsen. Inntil videre.


[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap. https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000612261  
[ii] 1701-15 Berent Biørnssen
[iii] Hougen, Knut, Sandefjords historie. 1: Ladestedet: omtr. 1400 til 1845, Oslo: i kommisjon: Cammermeyer, 1928, p 86, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060605124