1701-15 Berent Biørnssen

I 1701[i] var Berent Biørnssen 49 år gammel og Borger. Han hadde en dreng, den 12 år gamle Hans Madsen.

Berent Biørnsen døde, 61 år gammel – det var ikke så nøye med tallene – og ble begravet[ii] 1 mars 1715. Det ble ringt for ham.
Og noe mer er foreløbig ikke kjent om Berent Bjørnsen.

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000612260