1701-12 Mickel Pederssen

Mickel er i 1701[i] bosatt i Sandefjord, sammen med stefaren Jacob Hansen, Borger. Han er 23 år gammel, noe yrke er ikke oppgitt. Stefaren har to egne sønner, Peder og Hans – de er henholdsvis 9 og 6 år gamle.

Hvem moren var går ikke frem av manntallet. Men om faren hadde en kone på denne tiden hadde han nok funnet seg en enke.

Et skifte[ii] som ble registrert 4 oktober 1690 nevner en 15 år gammel gutt av samme navn, sønn av Peder Simmensen i Sandefjord. I skiftet er Peders kone nevnt, hun kalles Magretta Michelsdatter. Ved siden av har hun datteren Helvig Pedersdatter. Sistemann i skiftet – nevnt først – er en brorsønn ved navn Simmen Chrestensen – som antyder at Peder hadde en bror ved navn Chresten, antagelig er han med i egenskap av formynder for arvingene.

Hvor det ble av Mickel efter dette er ikke kjent; i de neste par tiårene dukker det opp en Michel Pedersen som fadder i enkelte barnedåper i byen, ved ett tilfelle, i 1717, er barnet Anne Hedevig, datter av Peder Jacobsen – som kanskje er stebroren – og fadderen Margrete, Michel Pedersens af Laurvigen[iii], kanskje han var flyttet dit.

Men, som sagt, hvor han ble av er ikke kjent.


[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612256
[iii] https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650334