1701-11 Jackob Hanssen

Jackob var, i 1701[i], 39 år gammel og Borger, bosatt i Sandefjord. Han hadde to sønner – Peder på ni år, og Hans som var seks. I tillegg hadde han en stesønn, den 23 år gamle Mickel Pedersen. Hvem Jackobs kone var er ikke nevnt i manntallet, men siden han har en stesønn som er bare 16 år yngre kan man gjette at Jackob hadde giftet seg med en enke.

Et skifte[ii] som ble registrert 4 oktober 1690 nevner en 15 år gammel gutt med navnet Michel Pedersen, sønn av arvelateren Peder Simmensen i Sandefjord. I skiftet er Peders kone nevnt, hun kalles Magretta Michelsdatter. Ved siden av Michel har hun datteren Helvig Pedersdatter.

Det var to blad Jackob Hanssen i Sandefjord på denne tiden, men den andre var bare 1 ½ år gammel, så når man finner en Jacob Hanssen Wedesboe bosatt der i byen i forbindelse med et skifte[iii] fra 1698 er det god mulighet for at det er samme person som «vår mann». Arvelater var Anders Hansen Wedesboe, bosatt på Torstrand og gift med Elisabeth Dorothea Bøchman.  Hun var datter av Oberinspektør og Birkedommer Iohan Bøchman, og dermed er den sosiale bakgrunnen i overensstemmelse med Jackobs stand som «borger».

Men noe videre er ikke kjent om Jackob – inntil videre.

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612256