166 Hans Rasmusen

Hans Rasmussen ble født på Natholmen den 21 desember 1760 og døpt[i] annen juledag. Han var sønn av Rasmus Hansen og Christine Jørgensdatter. Fadrene var Mari, Jacob Engens; Signe Nielsdatter Engen; Jacob Christensen; Michel Nielsen; Eric Hansen Røed af Tjøll: Sogn.

Lorens Berg (Berg, ss. 495-496) har en del å fortelle om Hans’ opphav i forbindelse med beskrivelsen av Natholmen:

«   Rasmus Hanssøn – 1758-90. Han var Lods, efter traditionen en djerv kar. Fra ham nedstammer den i Sandefjords og omegns nyere historie saa velkjendte slegt Christensen. Rasmus var indflytter fra Tjølling (se ættetavlen), f. 1732, og han egtet 1758 i Stokke Kristine Jøregensdatter Brøholt, f. 1733 paa Steinholt i Stokke, datter va Jørgen Anderssøn og Ai Kristiansdatter (de bodde først paa Steinsholt, så paa Brøholt). Efter hendes død juledag 1788 egtet Rasmus Else Toresdatter fra Berlykka, enke efter Jan jenssøn Fetja (hadde bodd paa Kjelberg, sidst i Sillebæk eller Myra). Rasmus overlot Natholmen til svigersønnen Hans Jakobssøn og flyttet til Myra, og her døde begge egtefællene i 1802. Det de hadde eid, hadde nok barna faat tidligere; ved skiftet var det bare 34 daler at dele mellom to lag barn (ti stykker).    

     Med første hustru hadde Rasmus ifølge skiftet syv barn: 1. Hans Rasmussøn, f 1760, var postlods og bodde i Sandefjord (egtet 1787 enke Anne Elisabeth Svensdatter, efter hendes død Marte Sofia Knutsdatter). 2. Nils Rasmussøn, f. 1771, var ved farens død utenlands. Kristen Rasmussøn, lods i Sandefjord (se ættetavlen). 4 Elen Maria, f. 1758, gift 1790 m. Hans Jakobssøn Natholmen. 5. Anne, f. 1763, egtet Jacob Perssøn Nordre Sunde. 6. Mari, f. 1765, gift 1791 m. Anders Olssøn (sies at være fra York). 7. Kari, f. 1767, gift 1795 m. Henrik Janssøn Sillebæk; senere m. Hans Olssøn.»

Hans’ foreldre, Rasmus og Christine, hadde trolovet seg i Stokke 28 desember 1757 og hadde da som kausjonister Ole Anunssen Spitalen og Anders Iverssen Spitalen fra Tjølling Sogn. Vielsen[ii] fant sted 19 januar 1758.

Første barn, Ellen Maria, kom til verden på Natholmen 26 november 1758. Da hun ble døpt[iii] 30 samme måned var fadrene Hypestad Inger, Tor Aarøes; Eli Hansdatter fra Sannøe i Tjølling; Tor Larsen Aarøe; Lars Hansen Hypestad i Tjølling; og Eric Hansen Røed i Tjølling.

Omkring to år senere fulgte barn nummer to, og det var «vår mann», Hans.

Tredje gang var det tvillingpiker som kom til verden 15 august 1763. Den ene av dem var dødfødt, den andre ble døpt[iv] seks dager senere, 21 august. Da fikk hun navnet Anne og fadrene Mari, Jacob Engøes; Gjertrud Nielsdatter Engøe; Jacob Christensen Engøe; Michel Nielsen Engøe; og Søren Michelsen Engøe.

Det skulle bli enda to piker efter Anne. Den første av disse var Mari som meldte sin ankomst 29 juni 1765 og ble døpt[v] 2 juli samme år. Da var fadrene Johanne, Lars Hansen Hypestad af Tjølling; Anne Jørgensdatter Brøholt af Stoche; Anders Jørgensen Døvle af Stoche; Tolf Kjelsen Hudøe [?] av Tjømøe; og Christopher Jørgensen Brøholt.

Lillesøsteren Kari fulgte to år senere. Hun ble født 19 mai 1767 og døpt[vi] 24 mai. Kari fikk fadrene Kari, Christopher Bendtsen Sandnæs af Tjølling; Anne Jacobsdatter Engøe; Eric Hanssen Røe af Tjølling; Anders Jørgensen Doblie; og Lars Larsen Hyppestad – alle af Tjølling.

Så, efter en ti års pause, ble det en gutt. Niels meldte sin ankomst 1 februar 1770 og ble døpt[vii] tre dager senere. Denne gangen var fadrene Mari, Jacob Engøes; Massi Nielsdatter Engøe; Matz Michelsen Engøe; Hans Jacobsen Engøe; og Christen Nielsen Engøe.

Niels fikk ikke leve lenger enn til utpå våren – han døde 3 ½ måneder gammel 4 mai 1770 og ble begravet[viii] 11 den måneden.

Så fulgte enda en gutt, halvannet år, 6 oktober 1771 efter den begravelsen. Han fikk navn efter sin avdøde bror og be hetende Niels. Dåpen[ix] hans fant sted 13 oktober og da var fadrene Kari, Anders Engøes; Mette Jacobsdatter Engøe; Tor Larsen Aarøe; Anders Sørensen Engøe; og Hans Jacobsen Engøe.

To år efter dette gikk det, enda en gang, galt – Christine nedkom[x] med en dødfødt pike 15 juli 1773. Denne piken ble begravet[xi] 18 juli.

Og til sist, Christen som kom til verden 12 og ble døpt[xii] 18 september 1774; fadrene var Kari Andersdatter; Mette Jacobsdatter; Anders Sørensen; Matz Michelsen; og Christen Jacobsen – alle på Engøe-eje.

Hans ble konfirmert[xiii] 18 søndag efter trefoldighet i 1776. Han er ført opp som nummer 23 av de 26 guttene. Medregnet pikene var kullet på 47 ungdommer som kom for presten denne høsten.

Hva Hans så gjorde er ikke kjent, men det er vel naturlig å tenke seg, i lys av hva han drev med senere i livet, at han kom seg til sjøs eller begynte å fiske – eller begge dele.

Han giftet[xiv] seg for første gang 4 januar 1787, da med enken Anne Elisabeth Svendsdatter; de hadde kausjonistene «Muns» Eilert Bruun fra Sandefjord og Anders Sørensen Engø. Anne Elisabeth hadde vært gift med Mads Hansen som, i sin tur, ser ut til å ha vært gift med Hanna Mattisdatter og om sannsynligvis var mor til Hans Rasmussens stedatter Maren Madsdatter: hun var født 4 desember 1773 og døpt[xv] den 10 samme måned.

Datteren Dorthe Christina kom til verden 1 og ble døpt[xvi] den 10 juni 1789, akkurat i tide til å være samtidig med at tredjestanden erklærte seg som Frankrikes nasjonalforsamling den 16 samme måned. Fadrene hennes var Elen Maria, Lars Børgersens; Hana Maria Nielsdatter; Asbjørn Salvesen; Giert Christiansen; og Jeremeias Andreasen – alle fra Sandefjord.

Hans’ mor gikk bort juledagen 1788 og ble begravet[xvii] første nyttårsdag 1789, 56 år gammel. Faren levet videre, og året efter giftet[xviii] han seg med enken Else Thoresdatter Sillebech. I 1801[xix] finner vi dette paret på husmannsplassen Myhra under prestegården; det ser ut til at de er leieboere av noe slag hos Tømmermannen Hendrik Johnsen hvis hustru er Kari Rasmusdatter: hun er vel gjerne en datter av Rasmus.  

Anne Elisabeth Svendsdatter døde i 1791 og ble begravet[xx] den 27 mai, 43 år gammel.

Annet ekteskap ble inngått da Hans ble viet[xxi] til Oline Mathisdatter den 30 mai 1792 – efter kongelig bevilling. Første barn var en sønn, Mattis, som ble født 17 og døpt[xxii] 26 mars 1793, ha fikk fadrene Madame Waale og Jomfr Margrete Maria Hvidt, Berndt Lindberg; Christopher Thue; og Wilhelm Olsen Goen: byens bedre borgere, så å si. Denne gutten levet ikke opp: han ble begravet[xxiii] 6 juni 1796.

Da var allerede datteren Anne Elisabeth et år gammel: hun ble født 27 februar og døpt[xxiv] 12 mars 1795 og fikk også utmerkede fadre: madame Cathrine Olsen; Jfr Ragna Hvidt; Lieutn Jens Grønvold; Sr Christian Grøn; og Sr Mathis Guttormsen. Heller ikke hun fikk vokse opp; hun ble begravet[xxv] 6 juni 1796, ett år og tre måneder gammel.

Ett år senere, 31 mai 1797, fikk Oline og Hans den sønnen som ble tellet i 1801: Mathis ble navnet da han ble døpt[xxvi] 8 juni og fikk fadrene Madame Olsen; Jomfr Kirsten Margrete Grøn; Sr Bendt Lindberg; Jeremias Andreasen Reinert; og Studiosus M[?] Sehausen.

Det har vist seg vanskelig å fastslå nøyaktig når Oline døde: det må ha vært før folketellingen, ellers ville ikke Hans ha vært enke for annen gang, og efter 31 Mai 1797, da Mathis ble født.

I 1801[xxvii] bodde han, 41 år gammel og «Kongl. fast lots», i hus nummer 31 i Østre Gade i Sandefjord. I mellomtiden hadde han rukket å bli enkemann for annen gang, og hos seg hadde han boende en stedatter og en datter fra første ekteskap og en sønn fra annet: Maren Madsdatter (28), Dorthe Christine Hansdatter (12) og Mathis Hansen (4). «Mine, dine og våre barn» er ikke noen moderne oppfinnelse.

Et halvt års tid senere, 18 juli 1801, trolovet Hans Rasmussen – nå «Fragtemand» – seg for tredje gang. Bruden var enken Marte Sofie Knutsdatter; som kausjonister hadde de Johannes Nielsen Grøn og Jeremias Rejnert – begge fra Sandefjord. Vielsen[xxviii] fant sted 21 august.

Hans Rasmussen skulle ikke bli svært gammel – han døde. 56 år gammel, 11 mai 1818 og ble begravet[xxix] 18 samme måned.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1761, side 77. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-80
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650486.jpg
[ii] SAKO, Stokke kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1732-1770, s. 154
[iii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 71
[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 85
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 90
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070426650499
[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 96
[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 102
[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 248
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 106
[x] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 110
[xi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 253
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1774, side 112. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-115
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650521.jpg
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1775-1780, side 141. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-144
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650550.jpg
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1787, side 178. 
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-182
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650588.jpg
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1774, side 111. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-114
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650520.jpg
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1789, side 3. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-6
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650705.jpg
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1789, Døde og begravede 1789, side 5. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-8
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650707.jpg
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1791, Ekteviede 1791, side 21. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-23
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650722.jpg
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1791, Trolovede 1791, side 20. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-22
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650721.jpg
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1792, Ekteviede 1792, side 29. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-31
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650730.jpg
[xxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1793, side 32. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-34
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650733.jpg
[xxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1796, Døde og begravede 1796, side 64. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-67
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610027.jpg
[xxiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1795, side 50. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-53
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610013.jpg
[xxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1796, side 65. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-68
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610028.jpg
[xxvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1797, side 71. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-74
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610034.jpg
[xxviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 218
[xxix] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 101